Ostalo

Nezakonito delo delavcev iz Belorusije: Na območju Pomurja izdano naznanilo kaznivega dejanja

Inšpektorat za delo (IRSD) je sodeloval v mednarodni akciji JAD THB 2023, ki je potekala med 10. in 17. junijem 2023. Cilj akcije je bil razkrivanje trgovine z ljudmi, identifikacija žrtev ter preverjanje izvajanja delovnopravne zakonodaje. Nadzori inšpektorata so se izvajali v dejavnosti gradbeništva, kjer so inšpektorji odkrili nezakonito delo beloruskih delavcev.
Finančna uprava RS (FURS) ter Policija sta se v sklopu akcije JAD THB 2023 (Joint Action Days Trafficking in Human Beings) osredotočila na razmere v cestno tovornem prometu. Inšpektorji so pri izvajanju inšpekcijskih pregledov uporabljali tudi tehnologijo umetne inteligence, kar je bistveno olajšalo njihovo delo in omogočilo natančnejše ugotovitve. Akcija JAD THB 2023 je bila uspešna in je pomembno prispevala k zaščiti delavcev. Inšpektorat za delo se bo z drugimi organi še naprej boril proti nezakonitim praksam ter skrbel za spoštovanje zakonodaje.

Na gradbišču v Pomurju izdano naznanilo kaznivega dejanja

V sklopu akcije so inšpektorji za delo skupaj s policisti izvedli obsežen nadzor na gradbišču v Pomurju, ki je razkril resne nepravilnosti v zvezi z zaposlovanjem delavcev. Na gradbišču so identificirali državljane Belorusije, ki so delo opravljali v Sloveniji, vendar so bili na delo napoteni s strani poljskega podjetja. Pregled dokumentacije in dodatna raziskava, so pokazali, da ti delavci niso imeli ustrezne dokumentacije ter da njihov status zaposlitve ni bil pravilno urejen niti na Poljskem niti v Sloveniji. Zaradi resnih sumov storitve kaznivega dejanja zaposlovanja na črno je IRSD nemudoma podal naznanilo kaznivega dejanja pristojnim organom.

Inšpektorat opozarja na nove določbe čezmejnega izvajanje storitev

Inšpektorat za delo opozarja, da podjetja iz drugih držav članic EU, ki želijo izvajati storitve v Sloveniji s svojimi zaposlenimi, morajo zdaj upoštevati nova pravila, ki jih predpisuje Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je začel veljati 18. aprila 2023. Če podjetje ne izpolnjuje določb, zapisanih v zakonu, mu grozi kazen v višini od 6.000 do 60.000 evrov. Inšpektorat za delo zato svetuje vsem, ki naročajo storitve od tujih izvajalcev v Sloveniji, da preverijo, ali izvajalec te zahteve izpolnjuje.