Ostalo

Na voljo še 10,3 milijona evrov

Člani razvojnega sveta pomurske regije so sprejeli program ukrepov, ki se nanašajo na črpanje denarja iz zakona o razvojni podpori pomurski regiji. Že sicer je bil program podaljšan do leta 2017, saj je ostalo še nekaj več kot deset milijonov evrov.

Glavna točka minule seje Razvojnega sveta pomurske regije je bila namenjena izvajanju podaljšanega pomurskega zakona.  V letu 2009 je bilo za razvoj Pomurja namenjenih 33 milijonov evrov, od katerih je Pomurju uspelo počrpati  22,7 milijonov, zato je zakon podaljšan do konca leta 2017. Po predstavitvi posameznih petih instrumentov, ki naj bi doprinesli k večji konkurenčnosti in gospodarskemu preboju regije so člani Razvojnega sveta sprejeli načrt za razdelitev preostalih 10 milijonov evrov neizkoriščenega denarja v okviru pomurskega zakona.

Murskosoboški župan Jevšek je članom sveta predstavil skupni projekt za promocijo pomurske regije za domače in tuje investitorje. S postavitvijo paviljona, s katerim se je Slovenija predstavljala na lanskoletni svetovni razstavi v Milanu in ki bo umeščen med soboško jezero in avtocesto, bo Pomurje dobilo vrata, ki bodo poslovnežem, obiskovalcem pa tudi domačinom odpirala nove možnosti in priložnosti, ki jih nudi Pomurje.

Nov skrbnik regije

Člani so spoznali tudi novega skrbnika regije s strani MGRT, to je Gregorja Černoga, ki je zamenjal Roberta Drobniča in se seznanili s predhodnim soglasjem MGRT k izbiri regionalne razvojne agencije Razvojni center Murska Sobota (nosilna RRA) za izvajanje ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, ki prične učinkovati, z dnem vpisa v evidenco RRA pri MGRT.

Člani razvojnega sveta so med drugim podprli ukrep promocije regije za tuje in domače investicije in podprli spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter spodbujanje socialnega podjetništva, ki se bo izvajal na podlagi dvoletnega javnega razpisa ter ukrep spodbujanja samostojne karjerne poti in podjetniškega potenciala, ki ga bo preko javnega razpisa, izvajal Slovenski podjetniški sklad za vsa problemska območja.