Ostalo

Borut Bizjak namesto Stoparja tudi v Geoenergu

V vodstvu podjetja Geoenergo, katerega ustanovitelja sta Nafta Lendava in Petrol, bo prišlo do spremembe v vodstvu. Dušana Stoparja (bivšega direktorja Nafte Lendava) bo zamenjal Borut Bizjak, nov direktor Nafte Lendava.

Družba Geoenergo, ki je v 50% lasti Skupine Nafta Lendava in 50% lasti družbe Petrol d.d., bo dobila novega direktorja, sicer enega izmed dveh. Skupino Nafta Lendava je v družbi Geonergo do sedaj zastopal direktor Nafte Lendava Dušan Stopar, a je v sredini januarja Slovenski državni holding na njegovo mesto imenoval Boruta Bizjaka, ki je sedaj postal tudi en izmed dveh zastopnikov Geoenerga.

Uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. je Bizjaka, kot enega izmed zastopnikov, imenovala na svoji 12. redni seji. Borut Bizjak bo družbo Geoenergo sedaj vodil skupaj z Mihom Valentinčičem, ki pa je imenovan s strani Petrola.

Družba Geoenergo je sicer pomembna državna naložba, središčna zgodba obeh, tako Nafte Lendava kakor tudi podjetja Petrol je centralna plinska postaja. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na območju Murske depresije in v sodelovanju z družbo Ascent Resources, d.o.o. izvaja aktivnosti vodenja operacij na naftno plinskem polju.