Ostalo

Opozorilna stavka na RTV Slovenija, informativne oddaje zatemnjene

V vseh radijskih in televizijskih programih RTV Slovenija, na MMC, pa tudi v slovenskih manjšinskih uredništvih Informativnega programa Radia Capodistria in radijski program Studia Lendava so na dan opozorilne stavke, 26. septembra 2022, vsebine prilagojene stavki in stavkovnim zahtevam. V televizijskih oddajah, na radiu in na spletnih straneh RTV je javnost ves dan obveščena o stavki, ki bo trajala od do 24. ure.
Novinarji in drugi stavkajoči v MMC-ju danes stavkajo na delovnih mestih z opravljanjem nujnega minimalnega obsega nalog od 00.00 do 24.00 ure. Na spletnih straneh rtvslo.si ni novih prispevkov, zastal je tudi teletekst. Tudi na valovih radijskega programa za madžarsko narodno skupnost je današnji program prilagojen stavkovnim zahtevam. Na celotni RTV Slovenija stavko zaposleni torej zaostrujejo tako, da med 24-urno opozorilno stavko večina ustvarjalcev v uredništvih na TV Slovenija in v uredništvu MMC-ja ta dan ne dela.

Vse Informativne oddaje, vključno s TV Dnevnikom in Odmevi ter oddajami o športu in kulturi, bodo ta dan “zatemnjene,” podobno bo na spletnih straneh MMC. Predvajano bo sporočilo stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV. Razvedrilni program bo predvajal ponovitve oddaj. Na radijskih postajah bo vsebina prilagojena stavki, prav tako v informativnih oddajah regionalnih RTV-centrov in manjšinskih informativnih oddaj.

Zakaj stavka na RTV Slovenija?

“Stavkovne aktivnosti zaostrujemo, ker vodstvo RTV Slovenija še naprej siromaši in uničuje informativni program javne televizije, šikanira kritične zaposlene ter s posegi v novinarsko avtonomijo in s cenzuro krni pravico javnosti do obveščenosti. Stavko novinarskih sindikatov RTV zaostrujemo, ker vodstvo grozi z opomini in z namišljenimi disciplinskimi ukrepi proti pokončnim, solidarnim in kritičnim zaposlenim. Ker vodstvo Televizije Slovenija javno šikanira zaposlene v Informativnem programu Televizije in v uredništvu MMC RTV Slovenija. Ker se v Informativnem programu dnevno menjava urednike in voditelje, s planov se umika kritične avtorje prispevkov in oddaj, zaposlene se brez obrazložitve premešča na druga delovna mesta.

Voditelje in dnevne urednike se odstavlja brez prehodnega soglasja in seznanitve. Stavko zaostrujemo, ker vodstvo RTV ne imenuje odgovornih s polnim mandatom, kljub večinski podpori uredništev pri izrekanju mnenja k imenovanju odgovornega urednika. Stavko zaostrujemo, ker imamo v Informativnem programu televizije in v uredništvu MMC že več kot eno leto krizo vodenja. Stavko zaostrujemo, ker direktor Televizije Slovenija nepooblaščeno posega v vsebino oddaj, delegira teme in goste. S samovoljnimi in neprofesionalnimi posegi v vsebine še dodatno ogroža in krni novinarsko avtonomijo ter pravico javnosti do obveščenosti.

Stavko zaostrujemo, ker po treh mesecih pogajanj z vodstvom o razreševanju stavkovnih zahtev ni nobenega napredka. Predlagano mediacijo smo v pogajalski skupini stavkovnega odbora zavrnili, ker predlog razumemo kot še en manever generalnega vodstva RTV pri izmikanju razreševanja stavkovnih zahtev in izmikanje odgovornosti, ki jih vodstvu RTV nalagajo Statut RTV in zakonodaja. Stavko zaostrujemo, ker vodstvo RTV s pomočjo programskega sveta poglablja krizo RTV-ja ter vztrajno javno šikanira ter diskreditira zaposlene, stavkajoče ter kritične novinarske aktive in Koordinacijo novinarskih sindikatov. Programski svet mimo svojih pristojnosti vztrajno poziva h kaznovanju kritičnih zaposlenih in honorarnih sodelavcev ter igra razsodišče.

Stavko zaostrujemo, ker zaradi nestrokovne reorganizacije, neprofesionalnega in uničujočega programsko-produkcijskega načrta ter neprofesionalnega vodenja in kadrovanja pada kakovost na celotni javni RTV, zaposlene se z dodatnimi obremenitvami izčrpava. Delo prekinjamo, ker zahtevamo spoštovanje profesionalnih in programskih standardov, ker zahtevamo avtonomijo in strokovne odločitve. Stavkamo, ker smo profesionalci, zavezani javnosti, in zahtevamo, da se uničevanje javnega RTV-ja konča!

  • Zahtevamo uresničevanje javnega interesa in spoštovanje etičnih standardov.
  • Zahtevamo spoštljivo in nesovražno komunikacijo do zaposlenih.
  • Zahtevamo spoštovanje ustavne pravice do stavke in sindikalnega delovanja.
  • Zahtevamo dostojne delovne pogoje in dostojanstvo za vse zaposlene.
  • Zahtevamo socialni dialog in dogovor o kadrovski politiki ter stabilno financiranje.
  • Zahtevamo avtonomen RTV, zahtevamo javni RTV,” so sporočili.