Sveže

MO Murska Sobota včeraj prevzela pridobljeni certifikat Mladim prijazna občina, Ljutomer laskavi naziv uspešno podaljšal

Mestna občina Murska Sobota se je že lansko leto prijavila na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko iz Ajdovščine in bila uspešna, uspešna pa je pri podaljšanju bila Občina Ljutomer.
Mestna občina Murska Sobota se je prijavila na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko iz Ajdovščine in v prijavi dokazala, da sistemsko ureja področje horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik v lokalni skupnosti in pridobila certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2022 do 2026! Prav tako je bila uspešna tudi Občina Ljutomer, ki pa certifikata ni prejela na novo, tega ima že od leta 2014, temveč ga je uspešno podaljšala. Predstavnik MO Murska Sobota je certifikat dejansko prevzel na Cekinovem gradu v Ljubljani, predstavnika Občine Ljutomer pa sta, na isti lokaciji, v znak podaljšanja certifikata, prevzela mlado lipo.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila. “Vse Občine dokazujete, da se dobro zavedate pomena aktivne participacije mladih. Mladim dajete priložnost, da se izkažejo, jim nudite podporo pri reševanju stanovanjskih stisk, zaposlitvenih vprašanjih, izobraževanju, informiranju in gradite sistemske okvirje, znotraj katerih lahko zacvetijo in se osamosvojijo. Lokalnemu okolju s tem omogočate ohranitev nove generacije aktivnih ustvarjalcev in nosilcev sprememb, novih, inovativnih pristopov in kreativnih idej,” so zapisali pri Skupnosti občin Slovenije.

  • Pridobitev: Občina Brežice, Občina Ivančna Gorica, Mestna občina Kranj, Mestna občina Murska Sobota, Občina Pivka, Občina Ribnica.
  • Podaljšanje prvič: Mestna občina Celje, Občina Črna na Koroškem, Občina Idrija, Občina Kamnik, Občina Ljutomer, Občina Trbovlje.
  • Podaljšanje drugič: Občina Črnomelj, Občina Domžale, Občina Postojna, Občina Slovenske Konjice

“S pridobitvijo certifikata smo se na občini zavezali, da bomo področje mladih še naprej sistemsko urejali in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju še dvignili,” so na kratko sporočili iz MO Murska Sobota. “Certifikat Mladim prijazna občina imamo že od 2014 in se vsako leto trudimo opravičiti in ohranjati status. Lipo, ki sta jo prevzela podžupana, bomo skupaj z mladimi zasadili v prleško zemljo. Lepa gesta ob letu Prleških vrednot in zelene pismenosti. Iskrena hvala vsem zaslužnim,” pa je zapisala Olga Karba, županja Občine Ljutomer.

Podžupana občine Ljutomer, Janko Špindler in Boris Filipič