Ostalo

Je sprejetje Zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (zaenkrat) prineslo več težav kot koristi?

Državni zbor Republike Slovenije je 16.3.2022 sprejel Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU), ki so ga v zakonodajno proceduro vložili takratni člani Kluba pomurskih poslancev. Mesec dni kasneje je bila Ustanovna skupščina PAZU, sprejeti so bili ustanovni akti, pripravljen je bil program dela in pričeli so se postopki za vpis v registre, a ima PAZU zaenkrat od tega več težav, kot koristi.
Kar ni uspelo leta 2008, je lanskega marca uspelo pomurskim poslancem Ferencu Horvathu, Dejanu Židanu, Jožefu Horvatu in Francu Jurši, ki so se podpisali pod Zakon o PAZU in ga vložili v parlamentarno proceduro. Državni zbor je takrat, spomnimo, z 43 glasovi za in 11 glasovi proti sprejel predlog zakona, ki Združenju PAZU, ki deluje že od leta 2003 in združuje okoli 200 pomurskih akademikov, znanstvenikov in umetnikov, podaja status regionalne institucije, jo opredeljuje kot pravno osebo javnega prava in tako tudi omogoča proračunsko financiranje.

Tukaj pa so se začele težave, procedure so se zavlekle 11 mesecev

V Zakonu je opredeljeno, da je PAZU neposredni proračunski uporabnik, zaradi česar je prišlo do različnih tolmačenj, ali je za PAZU pristojno Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ali Ministrstvo za finance. Višje sodišče je s sklepom določilo, da je pristojno Ministrstvo za finance in glede na to, so organi PAZU takoj pokrenili ustrezne postopke za ponovni vpis v poslovni register in pričetek delovanja. Procedure so se tako po nepotrebnem zavlekle za 11 mesecev.

PAZU je inštitucija širšega regijskega pomena, ki so jo med ustanovitvijo podprle tako lokalne skupnosti, gospodarstvo, družbene organizacije in drugi pomembni akterji v Pomurju. V regiji ni nobenega drugega povezovalca nosilcev in generatorjev znanja z gospodarstvom ter drugimi uporabniki znanja, zato je toliko bolj pomembno, da bo PAZU čim prej lahko pričel opravljati svoje poslanstvo in zmanjševati znanstveno raziskovalni deficit v regiji.

O situaciji tudi na minulem zasedanju Sveta Pomurske razvojne regije

Na podlagi povedanega je Svet Pomurske razvoje regije soglasno sprejel sklep, da pozdravlja sprejetje Zakona o Pomursko akademsko znanstveni uniji in apelira na Vlado Republike Slovenije, še posebej Ministrstvo za finance, da se čim prej izpeljejo vsi potrebni postopki za pričetek nemotenega delovanja PAZU, vključno s potrditvijo programa dela PAZU in posledičnim financiranjem.