Sveže

Minister Židan v Prekmurju

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je minuli petek obiskal Prekmurje, kjer je na pobudo kmetov, civilne iniciative, županov občin, predstavnikov krajevnih skupnosti ter lovskih družin na področju občin Šalovci, Gornji Petrovci in Hodoš ter predstavnikov KGZS in Sindikata kmetov Slovenije, opravil razgovore glede povzročene škode po divjadi v letu 2015.

Minister Židan si je skupaj z državnim sekretarjem Miho Marenčejem najprej sestal z lovskimi družinami, ki mejijo na lovišče LPN-Goričko, nato se je pogovarjal z oškodovanci občin Šalovcev, Gornjih Petrovcev in Hodoša, terenski obisk pa je zaključil s srečanjem vseh vpletenih glede škode po divjadi v letu 2015 na področju občin Šalovci, Gornji Petrovci in Hodoša.

Osnovni namen srečanj je bil pregledati realizacijo dogovorjenih ukrepov v letu 2015. Razprave so prinesle naslednje dogovore, ki jih je potrebno zasledovati v letu 2016:

  • kmetom je še naprej potrebno zagotoviti redno in pravočasno izplačilo odškodnin za povzročeno škodo zaradi divjadi v tekočem letu,
  • z namenom zmanjševanja škode po divjadi se še naprej vzdržuje večji poseg v populacijo jelenjadi,
  • v roku enega meseca bo ponovno ustanovljena komisija za oceno škode druge stopnje na področju Prekmurja,
  • vsi deležniki so se zavezali, da se v roku meseca dni pripravi usklajen seznam ukrepov, ki se morajo izvajati v letošnjem letu.