Ostalo

Migrantski center v Lendavi še naprej prazen

Migrantski center v Lendavi, natančneje na Industrijski ulici, je prazen že vsaj teden dni. K temu je vsekakor pripomogla zapora balkanske migrantske poti, saj v našo državo vstopa le še nekaj oseb dnevno. MNZ ob tem pomirja, da je pretirana zaskrbljenost odveč.

Državni sekretar na MNZ RS, Boštjan Šefic, je pisal občinam in jih pomiril da je pretirana zaskrbljenost odveč. Slovenska policija je že skorajda ustavila vse vlake z migranti ki želijo čez Slovenijo, saj je po zadnjem sestanku voditeljev držav EU zahodno balkanska pot zaprta. To sicer lahko pomeni, da se bodo na hrvaško-slovenski pojavili ilegalni prehodi meje.

Boštjan Šefic, v pismu občinam: “Poudarjam, da Vlada iskreno razume skrb lokalnega prebivalstva, vendar do sedaj ni bilo incidentov z migranti, ki bi kakorkoli vplivali na življenje lokalnih prebivalcev. Ravno tako, kot sem že večkrat omenil, je zagotavljanje varnosti prioriteta Vlade, hkrati pa smo dolžni upoštevati tudi mednarodne zaveze in nacionalno zakonodajo. Zato skuša imeti nameščene tujce, ki so v postopku vračanja v izvorne države ali države tranzita, čim bolj pod nadzorom. Vendar pa slovenska zakonodaja ne dopušča popolne omejitve gibanja, zato tega zagotovila Vlada lokalnemu prebivalstvu v tem trenutku ne more dati, razen v primerih, ko policija lahko začasno (do največ 48 ur) omeji gibanje zaradi razlogov javnega reda in miru ter zagotavljanja varnosti. Za to pa morajo biti izpolnjeni konkretni zakonski pogoji. Seveda pa si Ministrstvo za notranje zadeve močno prizadeva, da bi se zakonodaja spremenila tudi v tej smeri, da bi v bodoče taka zagotovila dali vsem prebivalcem krajev, kjer so sprejemno-namestitveni centri.”

Če bo zahodno-balkanska migracijska pot zaprta in bodo ilegalne migracije v obvladljivem obsegu, bodo lahko kmalu tudi racionalizirali število sprejemno-nastanitvenih centrov, je še povedal Šefic.