Ostalo

Meso slovenskega porekla odslej tudi ustrezno označeno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo prvo specifikacijo za kmetijske pridelke in živila iz nove sheme »izbrana kakovost«, in sicer za goveje in perutninsko meso. V specifikaciji so natančno predpisani pogoji reje, predelave, kakovosti in porekla surovine za goveje in perutninsko meso, ki bo označeno z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Slednji bo potrošnikom zagotavljal nadstandardno kakovost proizvodov, dodaten nadzor nad postopki reje in predelave ter popolno sledljivost mesa »od rejca do potrošnika«. Ta zaščitni znak bo namreč potrošnikom zagotavljal, da je bilo goveje in perutninsko meso rejeno in predelano v Sloveniji. Za začetek proizvodnje kmetijskih pridelkov in živil s to označbo pa je potrebno še imenovanje certifikacijskih organov, ki bodo opravljali zunanji neodvisni nadzor. Prvi certifikacijski organi naj bi bil imenovani predvidoma v naslednjih tednih. V postopku potrjevanja pa je tudi specifikacija za mleko in mlečne izdelke.

Država bo skupaj z mesnim sektorjem znak »izbrana kakovost – Slovenija« in proizvode iz te sheme še posebej promovirala in potrošnikom predstavila prednosti tovrstnih proizvodov. S tem bodo proizvodi na policah trgovin bolj vidni, potrošnik pa jih bo lažje prepoznal, kar povečuje možnost njihovega nakupa.

Z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je dovoljeno označevati goveje in perutninsko meso, pridobljeno izključno od živali vzrejenih v Sloveniji ob hkratnem zagotavljanju ostalih kriterijev iz potrjene specifikacije.

Eden najpomembnejših kriterijev se nanaša na kakovost krme, ki omogoča dobro izkoriščanje genetskega potenciala živali in pomembno vpliva na kakovost mesa in mesnih proizvodov. Pri vzreji govedi za »izbrano kakovost« morajo rejci zagotavljati uravnotežene krmne obroke, ki vsebujejo najmanj 50 odstotkov voluminozne krme (izjema so teleta do treh mesecev starosti). Zdravstveno varstvo govedi mora biti zagotovljeno z izvajanjem ustreznih biovarstvenih ukrepov, v primeru individualnega zdravljenja živali pa je treba upoštevati podaljšano karenčno dobo. Krmni obroki v intenzivni reji perutnine za »izbrano kakovost« ne smejo vsebovati živalskih proteinov; v kmečki reji pa morajo biti obroki sestavljeni pretežno iz žit, z dodatkom beljakovinsko bogatih krmil. Tako pri govejih živalih kot perutnini je prepovedana uporaba krmil z negativne liste.

Kakovost mesa je nedvomno povezana tudi z naravnanostjo proizvodnje. Pridelovalci in predelovalci so se zato zavezali k doslednemu upoštevanju kriterija kratkih transportnih  poti v radiju do 200 km in najdaljšemu dovoljenemu času transporta, ki ne sme biti daljši od osmih ur. Kratke transportne poti omogočajo minimalen vpliv na okolje, pomembno pa vplivajo tudi na zmanjševanje stresa živali med transportom in posledično na višjo kakovost mesa.

Sledljivost mesa, označenega z »izbrana kakovost – Slovenija«  je zagotovljena  s sistemom označevanja skozi celoten proces prireje in proizvodnje govejega in perutninskega mesa.
Predpakirano perutninsko meso, označeno z »izbrana kakovost – Slovenija«, mora na  maloprodajnih etiketah navajati tudi ime rejca perutnine.

Oznako »izbrana kakovost – Slovenija« smejo uporabljati izključno certificirani pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa, ki so podvrženi dodatnemu  nadzoru neodvisne kontrolne organizacije (certifikacijskega organa) nad zagotavljanjem skladnosti v prireji in proizvodnji mesa. Doslednost uradnega nadzora v postopkih pridelave, predelave in označevanja mesa pa je dodatna garancija za zaupanje potrošnikov.

Pomembno je, da se čim več proizvajalcev čimpreje certificira in pridobi znak »izbrana kakovost – Slovenija«, saj se bo promocija označenih proizvodov začela šele, ko bo na trgu z znakom označenih vsaj deset odstotkov v Sloveniji vzrejenega in predelanega govejega in perutninskega mesa.

Predlog specifikacije za goveje in perutninsko meso sta na ministrstvo podali GIZ mesne industrije Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Slovenski rejci in proizvajalci mesa z vstopom v shemo »izbrana kakovost« sledijo strateškim ciljem razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, zagotavljanju prehranske varnosti in krepitvi domače mesno predelovalne industrije, kar v širšem družbenem kontekstu postavlja smernice za trajnostni razvoj.