Ostalo

Vozniki enoslednih motornih vozil: Policisti izvajajo poostren nadzor!

Vozniki enoslednih motornih vozil spadajo v kategorijo posebej ranljivih udeležencev cestnega prometa. Njihova udeležba v cestnem prometu je bila zaradi ugodnih vremenskih razmer v letošnjem večja kot v letu 2015, posledično pa se je poslabšalo stanje prometne varnosti teh udeležencev.

V letošnjem letu je stanje varnosti voznikov enoslednih motornih vozil na območju PU Maribor, kljub podobnemu številu obravnavanih prometnih nesreč, slabše kot v enakemu obdobju lanskega leta. Najhujše prometne nesreče z udeležbo voznikov motornih koles so se letos zgodile zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja pravil o prednosti, predvsem na regionalnih cestah  v popoldanskem in večernem času.

V okviru izvajanja ukrepov za zagotavljanje večje varnosti voznikov enoslednih motornih vozil, se v  času od 12. do 15. 8. 2016, na območju celotne Slovenije izvaja poostren nadzor nad vozniki enoslednih motornih vozil. V tem času bodo ob rednem delu policisti izvajali intenzivnejši nadzor nad kršitvami voznikov enoslednih motornih vozil na cestnih odsekih, kjer je problematika te vrste udeležencev  cestnega prometa največja (regionalne ceste, glavne ceste in ceste v naseljih).

Policisti bodo usmerjeni predvsem v ugotavljanje prekoračitev hitrosti, nepravilnega prehitevanja, nepravilne strani in smeri vožnje, neuporabe zaščitnih čelad, tehnične brezhibnosti vozil, vožnje pod vplivom alkohola in mamil, izsiljevanja prednosti v križiščih in vožnje v rdečo luč. Pri delu bodo policisti uporabljali tudi službena motorna kolesa ter civilna vozila z video nadzornim sistemom PROVIDA.