OstaloLokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022: Romska skupnost na prihajajočih volitvah ne bo izbirala svojega predstavnika

Kot kaže, romska skupnost v Občini Lendava na prihajajočih lokalnih volitvah svojega predstavnika v občinskem svetu ne bo izbirala. Razlog temu je, da noben od članov te narodne skupnosti ni oddal svoje kandidature, dosedanja svetnica, Nataša Horvat pa je iz te funkcije odstopila že pred časom.
V Občini Lendava bodo v nedeljo, 15.1.2023 potekale naknadne volitve člana občinskega sveta Občine Lendava, predstavnika romske skupnosti, saj na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 2022 zaradi nevloženih kandidatur do 20. oktobra 2022, ne bo izvedeno glasovanje za predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu Občine Lendava. Razpis za izvedbo naknadnih volitev je sprejela Posebna občinska volilna komisija Lendava – za volitve predstavnika romske skupnosti in kot dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila določila 3.11.2022. Rok za vložitev kandidatur je 15.12.2022 do 19.00 ure. Kandidature se vlagajo na istih instruktivnih obrazcih kot za redne lokalne volitve 2022.

Občina Lendava je ena izmed 20 slovenskih občin, ki ima v občinskem svetu tudi predstavnika romske skupnosti. Po uradnih podatkih v občini živi okoli 270 Romov, od tega največ v romskem naselju v Dolgi vasi, kjer ima stalno prebivališče okrog 160 prebivalcev, ostali pa živijo v večini krajevnih skupnosti po območju Občine Lendava, tudi v samem mestu Lendava.

Darko Rudaš: “Romi od svojega občinskega svetnika pričakujejo veliko preveč”

“Takšna situacija zagotovo ni dobra za lendavsko romsko skupnost. Mineva dvajset let od uzakonitve pravice romske skupnosti do romskega svetnika v občinskem svetu in torej izvolitev romskega svetnika v dvajsetih slovenskih občinah ni samo pravica temveč tudi odgovornost. Najpomembnejše je, če imaš romskega svetnika, zastopanje in izpostavljanje romske tematike ter predvsem vzpostavljanje vezi med lokalnimi političnimi odločevalci z lokalno romsko skupnostjo.

Do sedaj gledano, so občinski svetniki za romsko skupnost odigrali pozitivno vlogo, predvsem odlično vlogo je odigrala prav romska svetnica v Lendavi v zadnjih dveh mandatih in to uspešno zastopanje se vidi v splošnem razvoju romske skupnosti v Lendavi. Ali je tukaj premalo odgovornosti, ali morda premalo poguma, težko rečem. Razloge lahko dejansko iščemo vsepovsod. Kako je romski svetnik uspešen oz. kako nanj v občinskem svetu gledajo župani je eno, kako pa na romskega svetnika gleda romska skupnost pa je predvsem odvisno od sposobnosti in poznavanja predstavniške vloge instituta romskega svetnika. 

Kot sem rekel, v zadnjih dveh mandatih je romska svetnica v Lendavi odigrala odlično vlogo, preko slednje je bil dosežen določen razvoj in mene toliko bolj preseneča, da prav Lendava nima kandidata na prihajajočih lokalnih volitvah. Sprašujem se, ali morda romska skupnost še vedno ne razume instituta romskega svetnika, sam se bolj nagibam k dejstvu, da ga verjetno Romi izenačujejo z vlogo župana in zato ti od svojega občinskega svetnika pričakujejo veliko preveč in je tako namesto pomoči v svojem okolju deležen predvsem nagajanja. Mogoče je to en izmed razlogov, a jih je zagotovo več.

Prepričan sem, da bo Občina Lendava v čim krajšem času vzpostavila nadomestne volitve in da bo na teh volitvah končno izbran predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu. To je nujno potrebno. Dodal bi pa samo še en podatek: Položaj romske skupnosti je veliko boljši tam, kjer je delujoč institut romskega svetnika, kot tam, kjer ga ni,” je za naš spletni portal včeraj dejal Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov.

Darko Rudaš (desno) in Nataša Horvat (levo).