Ostalo

Lokalne volitve 2018: Podrobnosti načinov glasovanja …

Na prihajajočih lokalnih volitvah bo moč glasovati na več načinov, posebej pa lahko glasujejo tudi invalidne osebe oziroma osebe s posebnimi potrebami.
Predčasno glasovanje: Za vse volivce bo potekalo 13., 14. in 15. novembra 2018 na volišču v Mestni hiši Občine Lendava. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto od 7. do 19. ure. Volivci, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja morajo imeti s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. novembra 2018.

Glasovanje na domu zaradi bolezni: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Možnosti glasovanja za invalide ali glasovanja za osebe s posebnimi potrebami: Po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če želi invalid na tak način glasovati stalno, takšno sporočilo z odločbo enkrat posreduje Državni volilni komisiji (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja). Obvestilo DVK je mogoče oddati enostavno preko portala eUprava (Volitve, referendumi in politične stranke – Drugi načini glasovanja).

Glasovanje s pomočjo druge osebe: Volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam.

Poleg zakonskih možnosti, pa se v praksi izvaja tudi:

uporaba pripomočka za slepe in slabovidne osebe (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

Če ste na ta dan primorani biti drugje: Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (81. člen ZVDZ). Obvestilo se lahko pošlje preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi tudi v zavodu, kjer je volivec.