Ostalo

Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrativne ovire

Na sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS je minuli ponedeljek potekala skupna novinarska konferenca Ministrstva za javno upravo (MJU) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS), na kateri smo podrobno predstavili uvedbo elektronskega bolniškega lista, ki bo za bolniške odsotnosti od 1. februarja 2020 dalje elektronsko povezal osebne zdravnike, zavarovance in delodajalce, jim poenostavil postopke ter zagotovil prihranke pri uresničevanju pravice zavarovancev do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.
Minister Rudi Medved je pozdravil sodelovanje med vsemi vpletenimi deležniki v projektu ter ga označil kot zelo pomembno pridobitev oz. zgodbo o uspehu: “Naša osnovna storitev je odpravljanje administrativnih ovir. Tisto pravo, resnično in konkretno odpravljanje tovrstnih ovir, ne le na papirju. Idejni vodja in nosilec tega projekta je ZZZS, ampak tukaj je vrsta deležnikov, ki dokazujemo, da je z zglednim sodelovanjem, če gre za dobro idejo, mogoče doseči marsikaj. Prepričan sem, da govorimo danes o zgodbi o uspehu. Seveda vsako novost, tudi, če gre za digitalizacijo in poenostavljanje postopkov, na začetku spremljajo »porodne« težave in strah pred novim, pa vendar je naš skupni cilj odprava administrativnih bremen. MJU je tukaj odprlo cesto do portala SPOT, ki vodi do najširšega kroga državljanov, tako delodajalcev, delojemalcev, ZZZS, finančne uprave, zdravnikov,… in ostalih, ki sodelujejo v tem procesu. Ob tem ponovno dokazujemo, kako je mogoče interese javnega sektorja povezati z najširšim krogom v korist državljanov.” Ob tem je minister izpostavil, da pri storitvi ne gre le za bolniški list, ampak je učinek veliko širši ter predstavil finančne učinke, ki so bili izračunani. Slednji znašajo 11.5 mio EUR na letni ravni. V nadaljevanju je nakazal tudi nekaj novih podobnih rešitev, ki jih na MJU razvijamo ter načrtujemo v prihodnje kot npr. vzpostavitev elektronske prijave poškodbe pri delu: “Z odprtjem digitalne ceste na področju elektronskih bolniških listov se ne bomo ustavili, še več, naša osnova usmeritev je, čim večja popolna digitalizacija vseh storitev države, ki zadevajo najširši krog državljanov,” je zaključil.

Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je novo storitev, je bolniški list, označil kot “pomemben razvojni korak v smeri digitalizacije slovenskega zdravstva.” “Gre za izjemno pomemben korak za zavarovance, saj je bolniški stalež ena izmed osnovnih pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Statistika pove, da smo imeli v letu 2018 – 1.572.000 izdanih tovrstnih potrdil, za kar je bilo letno namenjenih 400 mio EUR, približno toliko pa jih namenjajo tudi delodajalci (za prvih 30 dni bolniškega staleža). E bolniški list pomeni poenostavitve postopkov v celotni verigi – od takrat, ko pride zavarovanec k zdravniku, ko se zdravnik odloča o dolžini bolniškega staleža in naprej, ko se o tem obvešča tudi delodajalca.” Izpostavil je, da so pri uvedbi in v pilotnem preizkušanju prisluhnili zdravstvenemu osebju ter pri razvoju rešitev upoštevali njihove pripombe in predloge. E bolniški list je tako uveden v skorajda vsako slovensko ambulanto (99%), je poudaril direktor Sušelj ter dodal, da je sistem pripravljen za različne uporabnike, tudi delodajalce, ki lahko iz sistema SPOT dobijo elektronske bolniške liste za obračun plač in odsotnosti. “Na ta način smo zavarovance razbremenili t.i. poštarske vloge, da ne potrebujejo bolniškega lista  več odnesti svojemu delodajalcu, poleg tega pa smo jim omogočili, če imajo digitalno potrdilo, tudi dostop do svojega bolniškega lista na portalu ZZZS, kjer lahko preverijo ali je bil bolniški list izdan, vpogledajo v stroške storitve, itd.…” V zaključku je direktor ponovno izpostavil pričakovane prihranke: “1,5 mio obrazcev je ogromno, številne obrazce spremlja obisk pacienta v ambulanti, če bomo le nekoliko zmanjšali te obiske, le za nekaj odstotkov, pomeni to precejšen prihranek v času in denarju,” ter dodal, da bo tudi na strani delodajalcev, ko bodo ti morali pobrati podatek iz elektronskega sistema, po novem pot hitrejša.

V nadaljevanju je mag. Ana Vodičar iz ZZZS podala podrobne informacije za zavarovance (podrobnosti v priponki), Ana Oblak iz MJU pa predstavila nove funkcije sistema SPOT ter na primeru prikazala, kako bodo delodajalci preko portala SPOT lahko dostopali do elektronskih bolniških listov za svoje zaposlene. Ob tem je pojasnila, da je za večje subjekte na voljo tudi spletni servis, ki omogoča integracijo elektronskega bolniškega lista v programe za obračun plač ali drug program za upravljanje s kadri.

Na predstavitvi je projekt ocenil tudi družinski zdravnik dr. Dušan Baraga, ki je sodelovanje označil kot zelo dobro ter potrdil, da so bile pri projektu v veliki meri upoštevane želje, pobude in navodila zdravniškega osebja ter ob tem dodal: “Aplikacija je vzor, kako bi lahko potekalo dobro sodelovanje zdravniške organizacije in ZZZS. To potrjuje, da se da. S takšnim pristopom je učinek boljši, zdravniki bolje sodelujejo, zmanjšajo pa se tudi nepotrebne ovire.” Na predstavitvi je dr. Baraga predstavil potek in vodenje bolniškega staleža ter poudaril, da je ta predvsem stvar dobrega sodelovanja med bolnikom in zdravnikom. Ocenjuje, da se z daljšanjem delovne dobe povečuje tudi število bolniških staležev, tako, da si v administraciji ambulant želijo razbremenitve, kako bo pri tem pomagala uvedba e-bolniškega lista, pa pravi, da bo najbolje pokazala pol letna evalvacija.