Ostalo

Kanalizacijsko omrežje v mestu Lendava je dotrajano in potrebno obnove

Kanalizacijsko omrežje je bilo na območju Občine Lendava zgrajeno med letoma 2001 in 2011. Zgrajeno je bilo v treh fazah in obsega celoten nižinski del. Če je ta kanalizacija relativno nova, pa to ne gre trditi za kanalizacijo v mestu Lendava, kjer je slednje ponekod starejše celo od 100 let.
Kanalizacija spada med tisti del gospodarske javne službe, ki kot denimo vodovod, ni viden našim očem, a je potreben ravno tolikšnega poudarka. Kanalizacijsko omrežje na območju občine je bilo zgrajeno med letoma 2001 in 2011 in obsega celoten nižinski del, zgrajeno pa je bilo v treh fazah. Gre torej za relativno novo kanalizacijsko omrežje, kar pa ne velja za mesto Lendava oz. stari del mesta Lendava.

Kanalizacijski sistem v mestu Lendava namreč javnemu podjetju Eko-Park povzroča velike težave. Sistem je dotrajan, nekateri cevovodi menda niti več ne obstajajo, ali pa so bili zgrajeni pred 150 ali več leti. Na posameznih cevovodih so celo zgrajeni objekti, zaradi česar pa je morebitna bodoča sanacija zelo otežena ali praktično nemogoča. V minulih dveh letih je sicer komunalno podjetje lastnico omrežja, Občino, o tem že obvestilo in predlagalo izdelavo projektne dokumentacije.

Največ težav je v Gaberju

Občasno se v kanalizacijskem sistemu pojavljajo različni predmeti, najpogosteje krpe, celo obleke in podobno. Vse to je krivec za izpad črpalk in za zastoje pri odvajanju voda. Javno podjetje Eko-Park je največ težav zaznalo v naselju Gaberje, predvsem zaradi nediscipline uporabnikov, po večkratnih opozorilih krajanov pa so se težave s prečrpališčem zmanjšale. Težave so prisotne tudi v Dolgi vasi, predvsem zaradi prevelikih dotokov vode s strani romskega naselja.

Kanalizacijski sistem sicer obsega skupno okrog 105 kilometrov različnih vodov, na kanalizacijsko omrežje pa je priključenih 97% občanov, ki to možnost imajo (brez naselja Hotize in gričevnatega predela). Med drugim je v omrežju tudi 58 prečrpališč. V mestu Lendava, v delu Dolge vasi in v enem primeru v Čentibi je zgrajen mešani sistem kanalizacije, kar pomeni, da se vanjo stekata tako fekalna kakor tudi meteorna voda. Drugod so sistemi ločeni, vse odpadne vode pa se stekajo v čistilno napravo v Čentibi. Naselje Hotiza ima svojo čistilno napravo.

Kanalizacija v gričevnatem predelu?

Kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno v gričevnatem predelu občine. Razlog za to je tehnična zahtevnost gradnje takšnega omrežja, svoje pa doda tudi visoka cena. Poleg cevovodov bi bilo potrebno zgraditi še številna prečrpališča in podobno … V gričevnatem predelu je potrebno odvajanje odpadnih vod reševati z gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, za katere je moč dobiti tudi občinsko subvencijo. V letih 2016, 2017 in 2018 je bilo zgrajenih skupno 47 malih komunalnih čistilnih naprav.