Ostalo

V nekdanji stavbi Centra za socialno delo nastaja “Medgeneracijsko središče za razvoj podjetništva in društvenih dejavnosti”

Meščanska hiša iz konca 19. stoletja na Slovenski ulici 44 v Murski Soboti, ki je v minulem letu prešla v last Mestne občine Murska Sobota, dobiva nove najemnike in vsebine. V stavbi, kjer je nazadnje deloval Center za socialno delo, nastaja “Medgeneracijsko središče za razvoj podjetništva in društvenih dejavnosti.”
Trenutno je nove prostore za svoje delovanje zasedlo 7 uporabnikov socialnih podjetij oziroma društev. Nezasedenih je še 11 pisarn v mansardi zgradbe.

Mestna občina Murska Sobota je decembra 2019 z Republiko Slovenijo podpisala Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja, ki je bilo v upravljanju Centra za socialno delo, ki je sicer dvakrat poskusil nepremičnino prodati na javnih dražbah, vendar neuspešno. Mestna občina je vrednost te stavbe prepoznala ne le le iz kulturno zgodovinskega vidika, temveč predvsem s funkcionalnega in lokacijskega potenciala, saj zgradba ponuja veliko možnosti za dejavnosti, ki jih je še vedno možno v njej opravljati. Mestna občina Murska Sobota je pri tem sodelovala z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je imelo posluh za uresničitev lokalnih pobud. Še pred tem, pa smo na mestni občini pripravili temeljito zasnovo projekta in določili cilje, s katerimi bodo prejeto premoženje namenili v javno koristne in razvojne namene, kar je bilo ključno, da so pristojno ministrstvo prepričali o koristnosti prenosa.

S pogodbo se je Mestna občina Murska Sobota zavezala, da bo v pridobljenih prostorih izvedla projekt “Medgeneracijsko središče za razvoj podjetništva in društvenih dejavnosti«. Občina je tega junija objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo oz. najem poslovnih prostorov za socialna podjetja, zavode, društva ter inovativna start-up podjetja na področju znanosti in drugih dejavnosti (ekologije, sociale, družbene problematike).

Razpisnim pogojem je ustrezalo 7 uporabnikov, ki bodo odslej v prostorih na Slovenski 44 izvajali svoje dejavnosti. To so:

1. Panonska vas d.o.o. – socialno podjetje iz Tešanovcev
2. Mladinska zadruga Panotrip z.b.o. – socialno podjetje iz Poznanovcev
3. GF inspiro d.o.o. – socialno podjetje iz Murske Sobote
4. Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota
5. Društvo vojnih invalidov Pomurja
6. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota ulica
7. Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture Nova pot – NEVO DROM iz Murske Sobote

Pred vselitvijo uporabnikov je Mestna občina Murska Sobota izvedla nekatera nujna dela (elektroinštalacije, vzpostavitev telekomunikacijske povezave, vzpostavitev alarmnega sistema, slikopleskarska dela in čiščenje prostorov, servisiranje klim, vzpostavitev požarnega načrta) v vrednosti 16.230,96 EUR. V skladu s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja ostaja obveznost Mestne občine Murska Sobota še sanacija strehe, fasade, talnih oblog, ometov v kleti ter zamenjava ogrevalnega sistem, ki naj bi bili izvedeni v roku 4 let. Zato je občina ta objekt vključila v projekt energetske obnove javnih zgradb, s katerim v prihodnjih letih načrtujejo obnoviti 13 javnih zgradb v našem mestu.