Ostalo

Le alternativne poti skrbijo, da cesta med Radmožanci in Nedelico ni cesta smrti

Cesta med naseljema Radmožanci in Nedelica, ki glede na zemljišča spada k občini Dobrovnik in Turnišče, le zaradi alternativnih poti ni cesta smrti. Občinska cesta dveh omenjenih Občin, ki je nujno potrebna obnove, ima “na vesti” le avtomobilske dele, k sreči pa (zaenkrat) nobenega človeškega življenja.
V Sloveniji, pa tudi v številnih Občinah imajo odgovorni s področja varnosti na cestah polna usta “varnosti.” Vsakodnevno lahko slišimo predvsem besede, kako je potrebno skrbeti za voznike, vzdrževati ceste in jih sanirati … Ena takih cest, ki je krvavo nujna popolne sanacije, je cesta med občinama Turnišče in Lendava, natančneje relacija Radmožanci – Nedelica, ki je nekoč dokler še ni bila zgrajena pomurska avtocesta, bila povezovalna cesta med Lendavo in Turniščem in je v lasti občin Dobrovnik in Turnišče.

Omenjeni cestni odsek je na nekaterih predelih dobesedno uničen, asfaltna podlaga se je usedla in se še useda na levi in desni breg bankin. Med drugim cestišče prečka nekaj mostov, ki so (zaenkrat) še v voznem stanju, a kljub temu zelo nevarni voznikom in neprijetni za vožnjo. Vozniki, ki se pogosto vozijo po omenjeni asfaltnici so veliko bolj izpostavljeni nevarnosti prometne nezgode, zaradi varnosti pa se je najbolje peljati kar po sredini cestišča ter pri srečanju dveh osebnih vozil hitrost zmanjšati na minimum.

14.3.2019 je v prostorih občine Turnišče potekal sestanek, tema pa je bila prav omenjena cesta. Na sestanek na turniško občino sta bila vabljena predstavnika občin Dobrovnik in Lendava, a se predstavnik iz Lendave sestanka ni udeležil. Dogovor med omenjenimi Občinami je bil, da se bodo predstavniki na to temo srečali vsaka dva meseca, a tokrat žal neuspešno. Kmalu bo pripravljena idejna zasnova za sanacijo omenjene ceste in vseh prometnic ki na to cesto tudi gravitirajo. Kot je na minuli 4. redni seji Občine Turnišče dejal župan Borut Horvat, želijo, da bi ta cesta prešla pod državo.