Ostalo

Kako kaže s projektom “Stanovanjska skupnost starajoče družbe” ?

Objekt nekdanje Dvojezične srednje šole v Lendavi na Glavni ulici je že nekaj časa v lastništvu Občine Lendava. Objekt je zaradi dostopnosti in bližine doma za upokojence primeren za socialne vsebine (npr. varovana stanovanja, dnevna oskrba starostnikov ipd.). Cilj je vzpostavitev socialnega centra, ki bi združeval vsebine, namenjenih starejši in bolj ranljivi populaciji torej za Stanovanjsko skupnost starajoče družbe.
V občini Lendava obstajajo potrebe po vzpostavitvi novih vsebin v skladu s potrebami starajoče se družbe. Cilj je, da se do leta 2024 vzpostavijo kapacitete za dnevno aktivno preživljanje starejših, kapacitete za “hendikepirane” skupine mlajših od 65 let ter nekaj varovanih stanovanj. Občina je v letu 2020 objekt stare dvojezične srednje šole pridobila brezplačno in se v pogodbi zavezala vzpostaviti kapacitete za potrebe starajoče se družbe. V skladu z izdelano projektno dokumentacijo (IZ, DGD) je bilo, tudi za potrebe razpisa, pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Občina je zaradi specifike razpisa prenesla stavbno pravico na državo, dom pa je na le tem pridobil slabih 530 tisočakov sredstev sofinanciranja. V proračunskem letu 2022 so finančno konstrukcijo na Občini “zapirali” s potencialno pridobljenimi sredstvi na podlagi sporazuma med Vlado RS in Vlado Madžarske za obdobje 2022-2026, žal pa razpis v letu 2022 še ni bil izveden.

Skupaj z vodstvom doma so se na Občini odločili, da izvedejo prvo fazo investicije, naročili so izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (s predvidevanjem faznosti izvedbe), izvedli pa bodo tudi skupno javno naročilo. Po ocenah bodo iz proračuna v letu 2023 sofinancirali do 250.000 evrov lastnih sredstev in 400.000 evrov sofinancerskih sredstev, da prvo fazo projekta zaključijo.