Ostalo

“Digitalno pri odraslih, Digitalno? Nič bat.”

Društvo Provida, Lendava in Dom Sv. Ane iz Babincev sta bila uspešna pri prijavi na razpis Erasmus+ A210-ADU s projektom »Digitalno pri odraslih, Digitalno? Nič bat.«
V sklopu projekta so najprej preverjali, kakšna je digitalna pismenost odraslih. Ciljna skupina v tem projektu so starejše osebe od 60 let, tako na hrvaški, kot na slovenski strani. V nadaljevanju projekta pripravljajo brošure, s pomočjo katerih bodo ob pomoči zaposlenih Doma Sv. Ane in zunanjih sodelavcev Društva Provida v pilotnem projektu dvigniti digitalno pismenost pri starejših osebah. V sklopu projekta je nastal tudi logotip.