Sveže

Geotermalna elektrarna: Nove podrobnosti raziskovalnega projekta v Čentibi

Sredi lanskega decembra smo pisali o raziskovalnem projektu izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki je predviden v Čentibi. Kot kaže, bi lahko šlo za prvo “lastovko,” ki bo Sloveniji naznanila, kako bi lahko naša država bolj izkoristila geotermalne vire. Župan Magyar: “Lokalna skupnost je na te izzive pripravljena, zato priložnosti, ki jih narava ponuja, ne smemo podcenjevati.”
Geotermija ima na področju obnovljivih virov energije v Lendavi velik potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. V nasprotju z vetrno in sončno energijo je dostopna vse dni v letu, glede na njene značilnosti pa lahko geotermalno energijo uporabljamo za ogrevanje in hlajenje ali pa jo izkoristimo za proizvodnjo električne energije. “Občina Lendava je navezala stike z Dravskimi elektrarnami Maribor, ki so nam posredovali predstavitev izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne in toplotne energije,” je na enem izmed zasedanj občinskega sveta Občine Lendava že dejal župan Magyar.

Za geotermalno energijo kot obnovljiv nefosilni vir energije se je sicer že v minulih letih zavzel tudi Državni svet RS. Na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca je državni svet lani julija razpravljal o tem, da se naj geotermalna energija strateško umesti v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021‒2023, ob tem pa so poudarili, da naj država zagotovi spodbude za ekonomsko izkoriščanje geotermalne energije za namen ogrevanja in tudi pridobivanja električne energije, kjer za to obstaja potencial. Ta potencial seveda obstaja, teoretično naj bi v Sloveniji znašal 5.467 GWh oz. 301 GWh proizvedene električne energije na leto, so navedli v obrazložitvi, vendar pa naj bi bil dejanski potencial nižji.

Velik energetski potencial ima sicer štajerska in Pomurje, a največji pa prav območje Občine Lendava in del Goričkega. Naš del ima veliko potenciala za tovrstno izkoriščanje geotermije, je raziskan in ima veliko vrtin. Vsekakor pa bo v bližnji prihodnosti potrebno narediti še nekaj vrtin, obstoječe raziskati in testirati. Pri tem je seveda potrebno vedeti tudi, da je naša država ena redkih, ki obračunava koncesnino na izkoriščanje geotermalne energije, pa čeprav gre za zeleno energijo. Raziskovalni projekt je predviden v naselju Čentiba v občini Lendava. Nanaša se na že obstoječe, vendar neproduktivno vrtino Pg-8. “Na ta način proizvedena geotermična toplota se lahko koristi za ogrevanje in proizvodnjo obnovljive električne energije. Izgradnja pilotne geotermične elektrarne predstavlja novo razvojno pot, ki bo v primeru pozitivnih rezultatov vodila do novih razvojnih možnosti Lendave, Pomurja kot tudi Slovenije. Predvidoma v mesecu januarju 2021 bo sledil podpis pisma o nameri med partnerji o gradnji prve geotermalne elektrarne v Lendavi,” so še sporočili iz Glavne ulice 20.

Sama elektrarna bi naj bila načrtovana tako, da bi distribuirala kar 80.000 MWh električne energije in 620.000 MWh toplotne energije na leto. Cilj je med drugim zmanjšati energetsko odvisnost od države ter zmanjšati izpuste CO2. Projekt naj bi predvidoma obratoval 25 let, neposredno in tudi posredno pa bi zaradi tega bilo ustvarjenih okrog 500 delovnih mest. A da se razumemo, ne neposredno v elektrarni. S takšnim projektom bodo možnosti izkoriščanja geotermalne energije postale skorajda neskončne, Lendavi pa bi uspel velik met. “Prvi koraki, ki so potrebni, je zbrati vse podatke, ki jih že hranijo določene družbe, in te podatke v naslednjem koraku analizirati s podatki, ki jih hrani Geološki zavod RS kot ključen igralec v tem procesu. Kolikor nam je znano, je na področju občine kar nekaj vrtin, ki so v rokah različnih poslovnih subjektov – vsaj ena vrtina v globini več kot 3.000 metrov pa jasno nakazuje, da ima Slovenija na območju Lendave veliko priložnost,” je dejal župan Magyar.