Sveže

Obisk: Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac v Murski Soboti o preprekah in izboljšavah na področju stanovanjske politike

Minister Maljevac se je s kabinetno ekipo mudil na regijskem obisku v Mestni občini Murska Sobota, kjer se je sestal z županom Damjanom Anžljem in predstavniki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota ter na javni prireditvi »Minister posluša« z občankami in občani spregovoril o preprekah in izboljšavah na področju stanovanjske politike.
Na delovnem srečanju s predstavnicami občinskega stanovanjskega sklada so skupaj preučili aktualne projekte vzdrževanja obstoječega fonda sklada in njihove nove načrte. V ospredju razprave je bil projekt prenove bivše ekonomske šole v centru mesta, v kateri bo sklad vzpostavil 15 stanovanj, od tega 12 za mlade. Na skladu svoje delo razumejo tudi v luči zagotavljanja socialne varnosti za šibkejše skupine, zato so doslej že uspešno vzpostavili projekte s tega področja: namestitve za brezdomce, bivanjske enote za starejše ter namestitve za ženske žrtve nasilja. Sklad pozdravlja namero ministrstva po oblikovanju krovne stanovanjske strategije ter načrtovano vlogo regijskih in občinskih skladov v njej; predvsem zaradi potrebe po predvidljivem okolju, ki je ključno za načrtovanje dela in investicij.

Na delovnem sestanku z županom se je minister seznanil s tekočimi projekti na področju stanovanjske politike v mestni občini in o delu organizacij, ki izvajajo socialno-varstvene storitve. Delo občinskega medgeneracijskega centra župan ocenjuje odlično, med izzivi na področju dolgotrajne oskrbe pa izpostavlja predvsem pomanjkanje kadra v institucionalnem varstvu in pri pomoči na domu. Poudarja, da temu botrujejo nizke plače v poklicih socialnega varstva, saj se tudi mladi, ki pridobijo zdravstveno izobrazbo v lokalni šoli, najraje odločijo za delo v bližnji Avstriji, kjer so plače na primerljivih delovnih mestih bistveno višje.

V predstavitvi dela mestne občine je župan izpostavil tudi “socialni sosvet”. Organ združuje predstavnike različnih ustanov s področja socialnega varstva, iz lokalne skupnosti in nevladnega sektorja, ustanovili pa so ga z namenom učinkovite in usklajene obravnave posameznikov v stiski. Sosvet občankam in občanom nudi pomoč na različnih ravneh, od finančnega opismenjevanja do reševanja bivanjskih in socialnih težav.

Minister in župan sta se ob zaključku srečanja na skupni izjavi za javnost strinjala, da je oblikovanje krovne strategije za razvoj javne stanovanjske politike ključnega pomena, predvsem v luči decentraliziranega razvoja po vsej državi. Minister je regijski obisk zaključil z dogodkom “Minister posluša” v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota. V ospredju vprašanj in pobud sta bili predvsem razvoj bivanjske politike na podeželju in regulacija cen na nepremičninskem trgu.