Ostalo

Vlada RS včeraj sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024

Vlada Republike Slovenije je na svoji včerajšnji redni seji sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024. Program izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in je namenjena narodnostno mešanemu območju v Prekmurju.
V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove madžarske avtohtone narodne skupnosti (ANS) iz državnega proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove ANS, ki ga za programsko obdobje pripravi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, sprejme pa vlada.

Zadevni program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. Namenjen je vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev. Predvidena višina sredstev za obdobje izvajanja programa 2021-2024 je 2,8 milijonov evrov, ukrepi programa pa se nanašajo na spodbujanje naložb v gospodarstvu na programskem območju, spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov ter promocijo programskega območja in podporo pri izvajanju programa.

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. Program je sestavljen iz štirih ukrepov: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, Sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, Promocija območja in podpora pri izvajanju programa.