Sveže

FOTO: V Dolgi vasi pripravili prikaz vaških kolin

Minulo soboto so v Dolgi vasi pred tamkajšnjim vaško-gasilskim domom pripravili prikaz vaških kolin. Dogodek sta v sodelovanju pripravila krajevna skupnost Dolga vas ter tamkajšnje Kulturno-turistično društvo Fehér Jani. 
Koline so vedno bile za družino težko pričakovan praznični dan. Nekoč so imeli prašiče pri skoraj vsaki kmetiji na vasi. Konec oz. v začetku leta, ko se je ozračje ohladilo in sveže krme za živali ni bilo več na voljo, so prašiče zaklali.

Na dan, ki so ga določili za zakol prašiča, so za delo poprijeli prav vsi družinski člani. Tudi otroci so pomagali, saj so prašiča držali za rep – po starih verovanjih naj bi namreč drugače ušel. Svoje delo je seveda opravila tudi gospodinja, ki je skrbela za to, da na ta dan ni bil nihče lačen. Mizo je obložila s številnimi dobrotami, medtem ko je gospodar opravil vse drugo, kar je bilo potrebno za ta dan. Seveda ni potrebno posebej omenjati, da so bili na koline povabljeni bližnji in daljnji sorodniki ter sosedje. Cel dan je vladalo veselo razpoloženje, svoj višek pa je doseglo po večerji, ko so ljudje plesali, peli ter si pripovedovali različne šaljive zgodbe.

Koline so bile včasih kar precej naporno opravilo, zato so si ljudje med seboj precej pomagali. Trajale so kar nekaj dni. Včasih namreč niso imeli strojev za mletje, zato so prav vse rezali na roke. Koline so skozi stoletja predstavljale veliko več kot le praznik, ki je pomenil polne krožnike mesa. Na ta dan se je kmet veselil tudi življenja. Kako tudi ne, saj se je meso na krožniku znašlo zelo redko, medtem ko je danes dosegljivo skoraj vsem. In čeprav je danes do prve mesnice ali hipermarketa le le nekaj metrov ali kilometer. koline še niso izumrle.

V slovenski dediščini prehranske kulture zavzemajo koline pomembno mesto, s pestro paleto izdelkov pa ponujajo pravo bogastvo. Koline so torej venomer bile precej žive, še posebej pri nas, v Prekmurju.