Ostalo

FOTO: Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava organiziralo ocenjevanje vina, letnika 2020

Včerajšnji zgodnji popoldan je v prostorih novega vaškega doma v lendavskih goricah Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava pripravilo društveno ocenjevanje vin, letnika 2020. 63 vzorcev, ki so jih oddali pretežno člani društva, je ocenjevala komisija v sestavi Ernest Novak (predsednik), Barbara Žunič, Egon Krampač, Dragica Gruškovnjak in Alen Felső (člani).
Ocene:

Pojasnilo ocenjevanja:

– priznanje – za vina z oceno 15,50 do 16,00 točk
– diploma – srebrna medalja, za vina z oceno 16,01 do 17,00 točk
– diploma – zlata medalja, za vina z oceno 17,01 do 18,00 točk
– diploma – velika zlata medalja, za vina z oceno 18,01 točke in več.
Maksimalno število točk: 20