Ostalo

Dnevi kreativne in urbane regeneracije

V času epidemije Covid 19 sta bili prav posebej prizadeti kulturna in kreativna industrija. Če tovrstnim industrijam prepustimo stare opuščene stavbe lahko ustvarimo nove zanimive zgodbe in prizorišča. Univerza v Mariboru je prav z namenom spodbujanja tovrstnih novih priložnosti organizirala mednarodne Dneve kreativne in urbane regeneracije, ki so potekali od 28. do 29.10.2021.
Dogodek je potekal preko spleta, saj so tako v dveh dneh povezali več kot 160 udeležencev iz 25 držav Evrope. Priča smo bili inovativnim tujim praksam, kako lahko vdihnemo življenje starim zapuščenim industrijskim stavbam, v njih ustvarimo ne samo galerijo, ampak tudi knjižnico, ustvarimo zanimiva prizorišča za otroke. Tako bodo stari objekti dobili nov namen, mesta pa bodo bogatejša za kreativno in družabno dogajanje.

Konferenca je bila za udeležence brezplačna, v dveh dneh pa so obiskovalci lahko prisluhnili kar 21 predstavitvam predavateljev iz 7 evropskih držav. Na začetku je udeležence nagovoril rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič in omenil, da so tako imenovane CCI industrije pogosto dane na stranski tir, čeprav so za socialno in vse vključujočo družbo zelo pomembne. Dvodnevno dogajanje je potekalo v okviru projekta RESTART_4Danube, ki ga je predstavil koordinator projekta dr. Alexandru Marin iz Politehnične Univerze v Bukarešti v Romuniji.

Koordinator projekta dr. Alexandru Marin

Med drugim je Ga. Ines Kežman iz službe Creative Eruope Helpdesk, center Motovila, je predstavila tudi možnosti financiranja tovrstnih industrij, g. Michael Gilkes, predstojnik sektorja kreativnih industrij v okviru mreže Enterprise Europe Network, Velika Britanija, je odprl oči vsem prisotnim s številnimi možnostmi za ustvarjanje novih mednarodnih povezav. Ga. Denis Bax, UNESCO Creative Cities Network, je spregovorila o možnostih kreativnega povezovanja in mreženja med mesti.

Predstavitev programa Creative Europe ga. Ines Kežman iz službe Creative Eruope Helpdesk, center Motovila

Najbolj zanimivo dogajanje je potekalo popoldan, ko so se predstavili primeri dobre prakse, kot so Knjižnica pod krošnjami v Ljubljani, Eko 8 projekt Umetnostne galerije Maribor in Odprta Koroška cesta v Mariboru, ki ga je predstavila doc. dr. Kaja Pogačar iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Dr. Kaja Pogačar je predstavila proces regeneracije Koroške ceste v Maribor.

Hkrati s konferenco je Enterprise Europe Network organiziral B2B dogodek, na katerem so se lahko 1 na 1 srečali udeleženci iz različnih kreativnih in kulturnih industrij in razpravljali o možnostih prihodnjega sodelovanja. V petek je potekala še delavnica kapitalizacije, kjer so udeleženci spoznali druge ustvarjalne projekte in poskušali najti nove sinergije med partnerji.

Iskanje sinergij med projekti na področju kulturnih in kreativnih industrij.

Dneve kreativne in urbane regeneracije je zaključil virtualni študijski obisk za RESTART_4Danube partnerje, ki ga je organizirala Občina Maribor. Tako so s pomočjo lepih podob, zvoka in slikovitih besed pričarali podobe in zanimivosti Maribora tudi na daljavo. Upamo, da naslednjič vse to doživijo udeleženci osebno.