Ostalo

97 študentov bo prejelo štipendijo Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je preko javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota, ki je bil odprt od  16. 9. 2016 do 20. 10. 2016 izbrala 97 študentov.

Za štipendije nadarjenim študentom je v proračunu  MOMS za študijsko leto 2016/2017 predvidenih 210.000,00 EUR

Na razpis se je prijavilo 105 kandidatov, od tega je razpisne pogoje izpolnjevalo 97 kandidatov.  Najvišja štipendija  je predvidena v znesku 227 EUR, najnižja pa v znesku 142 EUR. Izbor je opravila tri članska komisija, sestavljena iz dveh predstavnikov Mestne občine Murska Sobota in enega predstavnika Pomurske izobraževalne fundacije (PIF).  Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov so bili: vrednotenje učnega oz. študijskega uspeha ter vrednotenje izjemnih šolskih ter študijskih in izven šolskih ter študijskih dosežkov.

Izbrani študenti bodo na posebnem dogodku v mesecu decembru slovesno podpisali pogodbe o štipendiranju. “Mestna občina Murska Sobota želi vsem študentom uspešno študijsko leto, v upanju, da s svojim znanjem doprinesejo k razvoju Mestne občine Murska Sobota in celotne pomurske regije.”