Ostalo

Župan Magyar v lendavski enoti Centra za socialno delo Pomurje

Minuli četrtek je župan Občine Lendava, Janez Magyar, obiskal lendavsko izpostavo Centra za socialno delo Pomurje. V okviru obiska se je srečal z direktorico Centra za socialno delo Pomurje Sandro Fekonja in z novo vodjo enote v Lendavi Matejo Pamič.
Ob obisku so se prisotni pogovarjali o vlogi izpostave v občini in o storitvah, ki jih v okviru svoje dejavnosti nudijo posameznikom in družinam, s ciljem preprečevanja in odpravljanja osebnih stisk, nudenja potrebne oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja.

Lendavska enota centra za socialno delo na območju naše občine izvaja tudi socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu kot socialno oskrbo na domu. Ta zajema nudenje pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih, pri osnovnih gospodinjskih opravkih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Za ta namen imajo trenutno zaposlenih 6 oskrbovank, v storitev pa je vključenih 34 uporabnikov.

Občina Lendava z namenom zagotavljanja dodatnih in boljših storitev za družine že vrsto let centru za socialno delo sofinancira tudi izvajanje javnih del. V letošnjem letu so v izvajanje programa javnih del Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin vključene 4 osebe, ki otrokom na domu v  popoldanskem času pomagajo pri domačih nalogah, utrjevanju učne snovi ter kakovostnem preživljanju prostega časa.

“Predstavnici centra za socialno delo sta županu predstavili tudi druga področja dela in izzive, s katerimi se srečujejo vsakodnevno pri lajšanju stisk občanov. Vsi prisotni so delili mnenje, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali za dobro sodelovanje in sprotno izmenjevanje informacij, s ciljem zagotoviti vse potrebno, da bodo občani, ki se znajdejo v različnih stiskah, deležni pravočasne in strokovne podpore,” so sporočili iz Glavne ulice 20.