Ostalo

Zdravje v občini 2024: Občani občine Lendava tudi lani precej več bolniško odsotni kot je povprečje v državi

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos pripravil podatke v okviru kazalnika Zdravje v občini. Osrednja tematika letošnje objave je zdrava skupnost, ki pa niti ni tako zdrava, kot morda mislimo. Kar se Lendave tiče, so občani svojo bolniško odsotnost v letu dni podaljšali za kar tri dni, kar najbrž ni najbolj vzpodbudno …
Prikaz Zdravje v občini 2024 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji prav tako. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju, stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18. Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako, delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji pa je bil višji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,2 %, v Sloveniji pa 63,4 %, Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,4 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

“Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) si prizadeva spodbujati lokalne skupnosti v slovenskih občinah k aktivnemu odnosu do zdravja prebivalcev ter odkrivati in širiti najboljše prakse s tega področja. Skupaj z Zlatim kamnom vsako leto podeli priznanje Občina zdravja tisti občini, ki je najbolj izstopala z ukrepi za izboljšanje zdravja. V preteklih letih so priznanje prejele občine Tolmin, Žiri, Logatec in Mestna občina Velenje,” so zapisali pri NIJZ.