Ostalo

17. redna letna skupščina Pomurske gospodarske zbornice

V Termah Banovci je predvčerajšnjim potekala 17. redna letna skupščina Pomurske gospodarske zbornice (PGZ), na kateri je bilo prisotnih 51,56 odstotkov glasov članov. Prisotno članstvo je sprejelo vsa poročila za leto 2023 in plan dela za letošnje leto.
Članstvo PGZ predstavlja visoke tri četrtine gospodarske moči celotne regije, tako po prihodkih, kapitalu in dobro polovico po številu zaposlenih. V času negotovih razmer ter energetske in geopolitične krize se je v letu 2023 še bolj pokazalo, kako pomembno je, da Pomurska gospodarska zbornica dela v interesu in za potrebe gospodarstva. Poleg tega pa je zbornica zaupanja vredna in prezentna sogovornica, nosilka regionalnega razvoja in čezmejnega sodelovanja ter povezovanja.

Na skupščini je bilo sprejeto poslovno in finančno poročilo za leto 2023, sprejet program dela 2024 in določena članarina zbornice za leto 2024. 17. seji skupščine sta prisostvovala tudi predsednik GZS, Tibor Šimonka in generalna direktorica GZS, Vesna Nahtigal in predstavila pomembne aktivnosti, prizadevanja in rezultate Gospodarske zbornice Slovenije kot celote.

Po odzivih, rezultatih in izpeljanih aktivnostih se je tudi v letu 2023 pokazalo, da je Pomurska gospodarska zbornica ena ključnih podpornih institucij v regiji, ki je v podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širše.

Kot gosta skupščine, sta predstavitev napovedanih podpornih programov gospodarstvu s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, članom zbornice predstavila Matevž Frangež, državni sekretar (MGTŠ) in Srečko Đurov, državni sekretar (MKRR).

V imenu gostiteljice skupščine, Terme Banovci je direktorica Leonida Hofman skupaj s sodelavci ob zaključku udeležencem predstavila terme, ponudbo in investicijski ciklus s širitvijo kapacitet ter nadgradnjo ponudbe, v katerem se trenutno nahajajo Terme Banovci. Pomurska gospodarska zbornica je sicer že deset let podporna institucija gospodarstvu v regiji in kot edina, ki povezuje tri četrtine gospodarske moči regije.