Sveže

Za direktorja Galerije – Muzeja Lendava več kandidatov; Lazarjeva prijave, neuradno, ni vložila

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lendava 7. decembra razpisala delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava. Neuradno smo izvedeli, da so na javni razpis prispele štiri vloge, trenutna direktorica pa se na razpis naj ne bi prijavila.
V februarju 2018 bo mesto direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava zasedla povsem nova oseba. Trenutna direktorica zavoda, Beata Lazar se na razpis neuradno naj ne bi prijavila, so pa na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lendava prispele štiri prijave. Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za Zoltána Lendvai Kepeja, Atillo Pisnjaka, Evgena Lazarja in Petro Banfi. Spomnimo: Zoltán Lendvai Kepe je za to delovno mesto že kandidiral pred petimi leti in je med drugim tudi edini, ki naj bi izpolnjeval večino pogojev. Takrat ga je komisija izločila iz kandidature, saj naj ne bi obvladal vsaj enega svetovnega jezika.

Sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 2. točki zaprli za javnost

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lendava, ki šteje šest članov, se je sestala 20. decembra ob 17.00 uri. Na omenjeni seji so v 2. točki obravnavali prejete vloge na razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava, iz Urada župana pa so pri pošiljanju vabil pripisali, da bo seja v tej točki “zaradi varstva osebnih podatkov in v interesu varovanja zaupnosti kandidacijskega postopka za direktorja GML Lendava,” zaprtega tipa.

Omenjene seje sta se želela udeležiti tudi občinska svetnika Ivan Koncut in Igor Kulčar, a sta kljub prigovarjanju sejo morala zapustiti. Z zaprtjem seje za javnost se niso strinjali prav vsi člani komisije, zaradi česar pa je tudi med samimi člani komisije prišlo do manjših trenj. Sejo so prekinili in preložili za nedoločen čas, neuradno pa bodo sejo izvedli v januarju 2018.