Volitve narodnostnih poslancev: V veljavo je stopil enokrožni večinski volilni sistem

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji minuli, 60. izredni seji sprejel pomembno, celo prelomno odločitev, kar zadeva narodni skupnosti. Odslej namreč avtohtone narodne skupnosti narodnostne parlamentarne poslance ne bodo več volile po zapletenem sistemu borda, temveč po enokrožnem večinskem volilnem sistemu.
Člani sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti so med drugim na svoji 12. redni seji, ta se je odvila v sredini decembra 2020 preko spleta, podali pozitivno mnenje k spremembi volilnega sistema in sicer z Borda volilnega sistema na večinski volilni sistem. V Državnem zboru so v petek, 18. decembra poslanci obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, med drugim tudi za volitve narodnostnih predstavnikov. Državni zbor je z 80 glasovi za in devetimi proti sprejel novelo zakona o volitvah v DZ, s katero sta poslanca manjšin (z ločenim predlogom) predlagala poenostavitev sistema volitev predstavnikov madžarske in italijanske narodne skupnosti. Po novem bo t. i. sistem borda, ki je po splošni oceni zastarel in volivcem nerazumljiv, zamenjal enokrožni večinski volilni sistem.

Predlog sta v parlamentarno proceduro vložila poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in& Ferenc Horvath. Kot je povedal Žiža, imajo pripadniki narodnih skupnosti že od leta 1992 velike težave pri uveljavljanju pasivne in aktivne volilne pravice. To je potrdil tudi Ferenc Horváth v enem izmed minulih pogovorov za naš spletni portal: “Meni je pravzaprav vseeno, kateri sistem bo v uporabi, sem pa recimo bolj naklonjen večinskemu volilnemu sistemu, saj je enostavnejši. Sistem Borda marsikomu povzroča težave pri razumevanju in sem vedno za stvari, ki so enostavnejše in slehernemu razumljive.”

Veljavni sistem borda je namreč zapleten. Pripadniki narodnih skupnosti svoje predstavnike volijo tako, da na glasovnici označijo prednostni vrstni red s številkami od 1 naprej, kandidatu pa se za vsako prvo mesto dodeli toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici. Točke se nato seštevajo, izvoljen pa je kandidat z največ točkami. Po večinskem volilnem sistemu, ki ga prinaša novela, bo volivec glasoval samo za enega kandidata, zmagal pa bo tisti, ki bi zbral največje število glasov. Večinski volilni sistem je uveljavljen v dveh državah z zelo dolgo demokratično tradicijo – ZDA in Veliki Britaniji. Kljub določenim pomanjkljivostim ohranja stabilen in pregleden politični sistem, v katerem prevladujeta dve oziroma največ tri politične stranke.