Ostalo

Vinogradniki, ste vinsko trto že poškropili?

Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo. Razvoj vinske trte trenutno poteka najhitreje, zato jo je potrebno zaščititi.
Vinogradniki, ki so v preteklem letu, natančneje minulo poletje imeli številne težave s pojavom akarinoze in erinoze, so bili primorani opraviti predpomladansko škropljenje, pri tem pa velja omeniti še, da je tudi oidij lahko prezimel v očesih vinske trte. Za ostale vinogradnike, ki se lani s takšnimi težavami niso srečevali pa velja, da je ravno v teh dneh najprimernejši čas za škropljenje. To je seveda potrebno početi v normalnih količinah in se pred začetkom škropljenja ustrezno zaščititi.

V začetku maja so bili na območju severovzhodne Slovenije izpolnjeni pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Po predvidevanjih vinogradnikov se bo inkubacijska doba na področju Prekmurja iztekla do danes, za ostali del severovzhodne Slovenije pa do prihajajoče nedelje, torej do 13. maja. Priporočljivo je, da se prvo škropljenje proti peronospori vinske trte opravi najkasneje do izteka inkubacije. Večinoma je sicer za pričakovati, da so vinogradniki, katerih vinogradi so utrpeli točo, škropljenje že opravili. V vinogradih, kjer je prišlo ob zadnjih padavinah do poškodb od toče, dajejo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (Folpan 80 WDG ali Folpan 50 SC ali Follow 80 WG).

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, ki pokriva tudi območje Prekmurja, trenutno svetuje uporabo naslednjih kontaktnih pripravkov: Antracol ali Antracol WG 70 (2,0 kg/ha) ali Dithane DG neotec ali Dithane M 45 (2,0 kg/ha) ali Daimyo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha) ali Folpan 50 SC (2L/ha) ali Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha) ali Follow 80 WG (1,25 kg/ha) ali Manfil 75 WG (2,0 kg/ha) ali Manfil 80 WP (2,0 kg/ha) ali Manfil plus 75 WG (2,0 kg/ha) ali Mankoz 75 WG (2 kg/ha) ali Mildicut (2 L/ha) ali Pinozeb M 45 (2,0 kg/ha) ali Penncozeb 75 DG (2,0 kg/ha) ali Polyram DF (2,4 kg/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha).

Proti oidiju lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla, kot so Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – tekoče žveplo (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 L/ha) ali Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij in kjer pri prejšnjem škropljenju niste uporabili pripravkov za zatiranje oidija, lahko sedaj uporabite kombiniran pripravek (proti peronospori in oidiju) Universalis (2 L/ha). Samo proti oidiju vinske trte (ob kombiniranju z zgoraj naštetimi kontaktnimi fungicidi) lahko uporabite tudi pripravka Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kusabi 300 SC (0,15 L/ha).

Pazljivo v bližini čebel!

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.