Ostalo

Opazili smo: Hotel Lipa je preteklost, objekt sedaj tudi navzven kaže, da je del hotelske verige Árxá hotels

Kot kaže, je Hotel Lipa, ki je na našem območju 40 let bil motor turizma, preteklost. Nov lastnik, madžarski državni sklad Comitatus-Energia, katerega lastniške pravice dejansko izvaja podjetje Magyar Nemzeri Vagyonkezelő Zrt., ki je neodvisno podjetje, ustanovljeno za namene upravljanja madžarskega državnega premoženja, ga je tudi uradno preimenoval v hotel Árxá, in je tako tudi navzven postal del verige Arxa Hotels.