Sveže

Več tisoč mladih s Prvim izzivom uspešno do zaposlitve

Program Prvi izziv, ki se je izvajal v letih 2012 in 2014, dosega dobre rezultate. Kar 76 % mladih, vključenih v omenjeni program, ki so bili pred tem brezposelni, je še vedno zaposlenih. Na aktualno javno povabilo Prvi izziv 2015 pa se bodo delodajalci od jutri prvič lahko prijavili z elektronsko ponudbo.

Na Zavodu za zaposlovanje izvajajo že tretje istoimensko javno povabilo Prvi izziv. V okviru sheme Jamstva za mlade, so program razpisali konec novembra 2015. Tako bodo do 30. 6. 2016 omogočili 2.859 novih subvencioniranih zaposlitev za mlade brezposelne iz vzhodne Slovenije. Končni rezultati programa bodo znani ob zaključku leta 2017.

Namen programa Prvi izziv 2015 je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih, mlajših od 30 let, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji. Subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih, izbranih na javnem povabilu, trajajo 15 mesecev. Vključujejo tudi 3-mesečno poskusno delo, s katerim lahko delodajalci najprej spoznajo, preizkusijo in usposobijo mlade za delovno mesto ter jih kasneje obdržijo v delovnem razmerju, če poskusno delo uspešno opravijo.

Zaposlenih ostalo kar 76 % vseh

Na javnem povabilu Prvi izziv, na katerem so lahko delodajalci kandidirali v letih 2012 in 2014, se je izteklo obdobje vseh subvencioniranih zaposlitev. Od 3.365 vključenih mladih brezposelnih jih je v začetku leta 2016 zaposlenih še 2.553, to pomeni kar 76 % vseh.

Odziv delodajalcev na program je bil nad pričakovanji in pozitiven. Leta 2012 je bilo v program vključenih 2.888 mladih brezposelnih, leta 2014 pa 477. Največ mladih brezposelnih so delodajalci zaposlili za gostinska, komercialna in administrativna dela ter za dela v prevozništvu.

Prvi izziv je tako eden najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispeva k povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih in blaženju problema njihovega zaposlovanja na slovenskem trgu dela.

Prvi izziv tudi letos

Delodajalcem je bilo izplačanih nekaj več kot 22 milijonov EUR subvencij za zaposlitev mladih brezposelnih. Evropska unija je iz Evropskega socialnega sklada zagotovila 85 % sredstev, 15 % pa je bilo financiranih iz slovenskega proračuna.

Delodajalci so vabljeni k oddaji ponudbe na javno povabilo Prvi izziv 2015. Od srede, 17. 2. 2016, lahko prvič doslej oddajo elektronsko ponudbo na Portalu za delodajalce, ki je namenjen registriranim uporabnikom. Omogoča tudi elektronsko sporočanje prostih delovnih mest in druge elektronske storitve.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije, morajo prosto delovno mesto najprej objaviti pri Zavodu. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo.

Program Prvi izziv 2015 udejanja cilje Jamstva za mlade. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.2 (Trajnostno vključevanje mladih na trg dela) in specifičnega cilja 8.2.2 (Izvedba Pobude za zaposlovanje mladih).