Sveže

Včeraj so se pričela sanacijska in vzdrževalna dela v Dolgi vasi, dela v Zataku v polnem teku

Včeraj so se pričela sanacijska in vzdrževalna dela v romskem naselju v Dolgi vasi, kjer se bo obnovil odsek ceste, položeni bodo robniki, obnovil se bo tudi vodovod z vgradnjo hidranta. Med tem pa se s polno paro odvijajo dela v Čentibi, natančneje v zaselku Zatak.
Občina Lendava je pristopila k sanaciji dela asfaltirane ceste v romskem naselju v Dolgi vasi. Dela so se pričela včeraj zjutraj. Obnovil se bo odsek ceste v dolžini 65 metrov, na odseku, kjer prihaja do vdora meteornih voda ob večjih nalivih proti stanovanjskim hišam pa se bodo vgradili dvignjeni cestni robniki za preprečitev vdora vode, izvedla pa se bo tudi asfaltna mulda. Na delu rekonstrukcije ceste pa se bo obnovil tudi javni vodovod, pri čemer bo vgrajen tudi nadzemni hidrant za potrebe požarne varnosti v naselju. Pogodbena vrednost del znaša 47.259,21 evrov z vključenim DDV, izvajalec pa je lendavsko gradbeno podjetje Legartis.

Dela v Zataku v polnem teku

Občina Lendava je že pred časom pristopila k rekonstrukciji ceste v Čentibi, natančneje v zaselku Zatak, ki vključuje dograditev dvosmerne kolesarske steze, ulično razsvetljavo ter komunikacijsko omrežje. Cilj je povečati prometno varnost tako motornih vozil kakor tudi kolesarjev in povečati potovalno hitrost. Čez staro strugo Lendave bo postavljena lesena brv, postavljena pa bo tudi nova ulična razsvetljava. Pri tem velja omeniti, da bo distributer Elektro Maribor poskrbel za namestitev elektroenergetskih vodov pod zemljo, s čimer se bodo umaknili tudi vsi drogovi ter ostalo zračno kablovje. Tudi v zataku je izvajalec del lendavsko podjetje Legartis, vrednost del pa znaša 836.485,51 evrov z DDV. Dela se bodo zaključila do konca letošnjega leta.