Ostalo

V Črenšovcih, Odrancih in delu Dobrovnika tudi v letu 2017 težave s pregrevanjem pitne vode

Pomurski vodovod ima v občinah Črenšovci, Odranci in v delu občine Dobrovnik še kar težave. Tako piše v povzetku poročila o kakovosti pitne vode za leto 2017. Te težave se nanašajo predvsem na segrevanje vode, ki se je v poletnih mesecih lanskega leta, natančneje avgusta, segrela celo do nekaj več kot 27 stopinj Celzija, kar je zagotovo razlog za skrb.
Z izgradnjo pomurskega vodovoda, preko katerega bi do prebivalcev pomurskih občin pritekla kakovostna pitna voda, je nekaj občinam krak A prinesel težave. To sta predvsem občini Črenšovci in Odranci, ter del občine Dobrovnik. Največ težav imajo tam s pregrevanjem vode v poletnih mesecih. Te težave so se, sodeč po povzetku poročila o kakovosti pitne vode za leto 2017, pojavljale tudi lansko leto v poletnih mesecih.

V omenjenih treh občinah je omrežje namreč narejeno tako, da se poleti voda na omrežju zelo segreje. Avgusta je temperatura vode na vodovodnem omrežju v občini Črenšovci znašala kar 27,2 sopinji Celzija, pozimi pa je pitna voda na omenjenem področju zelo hladna. Podatek je sicer iz leta 2016, ko je temperatura vode znašala okrog 2 stopinji Celzija. Takšne težave povzročajo tehnične pomanjkljivosti, zaradi katerih je potrebno vodo doklorirati. Takšno stanje naj bi povzročala predimenzioniranost sistema in preplitko zakopane cevi.

Lani pet neskladij, ki pa niso ogrožala zdravja občanom

V letu 2017 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora odvzetih in analiziranih 180 vzorcev za mikrobiološke analize in 24 vzorcev za kemijske analize. V celotnem letu 2017 beležijo od 180 odvzetih vzorcih za mikrobiološka testiranja 5 neskladnih vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi. 1-krat je bilo na območju občine Lendava v vodovodnem omrežju ugotovljeno neskladje zaradi povišanega števila kolonij pri 37 in 22 stopinjah Celzija.

4 neskladja so pristojni v času med majem in avgustom 2017 beležili na omrežju v občini Črenšovci. Vedno je bila zaznana prisotnost Koliformnih bakterij (1-kar 3 bakterije/100 ml in 3-kar po 1 bakterija/100 ml vzorca). Vsa navedena neskladja niso ogrožala zdravja porabnikov. Vsa neskladja so pristojni nemudoma odpravili z dodatnim izpiranjem cevovodov.

Vsi rezultati kemijskih analiz so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Največ vode se pričrpa v Gaberju

Največ vode načrpamo v Gaberju; v letu 2017 je to bilo 1.165.978 m3. Na vodnem zajetju Turnišče je bilo v letu 2017 načrpanih 250.284 m3 pitne vode, pri čemer je dnevna načrpana količina znašala 4.188 m3. Skupna količina prodane vode je bila 1.200.268 m3, od tega smo 993.977 m3 gospodinjstvom in 206.291 m3 ostalim porabnikom.