Sveže

“Svet zavoda daje pozitivno predhodno mnenje obema kandidatoma, a daje prednost Baumgartnerju”

V sejni sobi lendavskega gradu se je včeraj popoldan odvijala 15. redna seja sveta javnega zavoda Galerije-Muzeja Lendava. Na seji sta se članom sveta zavoda predstavila kandidata za direktorja zavoda, Evgen Lazar in Dubravko Baumgartner.
Dobrih deset minut čez četrto uro popoldan se je v sejni sobi lendavskega gradu pričela 15. redna in v tem mandatu tudi zadnja seja sveta javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava. Poudarek na tokratni seji sta bili predstavitvi programov kandidatov za direktorja zavoda, Evgena Lazarja in Dubravka Baumgartnerja. Člani sveta zavoda so pozorno prisluhnili predstavitvam programov, vsak izmed njiju je porabil dobrih 35 minut, ter za tem vsakemu kandidatu postavili še nekaj vprašanj.

Prisotni člani zavoda so po končanih predstavitvah dejali, da sta oba kandidata povsem različnih osebnosti in da enemu bolj leži vodenje, spet drugemu pa umetniška dejavnost. Oba sta v svojih predstavitvah velikokrat poudarila klavrno stanje okolice lendavskega gradu, po mnenju Lazarja pa bi urejeno stanje pritegnilo še več obiskovalcev, čeprav so lanske številke po njegovem mnenju odlične. Kot je dejal predsednik sveta zavoda, Peter Novak, je Baumgartner predstavil program v okviru realnih možnosti, kar pa za Lazarja ni mogel trditi.

Je pa svet zavoda bil enoten, razen predstavnice Občine Lendava, da bo bodoči direktor zavoda moral pošteno zavihati rokave. Med drugim tudi prav pri financah, saj “ustanovitelj (Občina Lendava) in soustanovitelj (Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Lendava) do lendavskega gradu finančno nista najbolj ravnodušna in da ustanovitelj zavoda nima jasne vizije, kaj z lendavskim gradom.”

Svet zavoda je tako podal pozitivno predhodno mnenje obema kandidatoma, s tem, da je dal prednost Baumgartnerju, zaradi boljšega poznavanja delovanja zavoda. Baumgartner je v zavodu namreč prisoten že 15 let. Predhodno mnenje bo sedaj romalo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ta se bo sestala danes, in bo lahko podala pozitivno mnenje enemu ali obema kandidatoma to pa bo romalo naprej na občinski svet, kjer bo padla končna odločitev. Če bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podala pozitivno mnenje enemu kandidatu, bo praviloma občinski svet tega tudi potrdil, če pa obema, pa bo izbira slonela na članih občinskega sveta. Nov direktor bo svoje mesto zasedel 14. maja.

Evgen Lazar med predstavitvijo

Dubravko Baumgartner med predstavitvijo