Ostalo

Pomgrad med redkimi gradbeniki s pomembnim okoljskim certifikatom

Murskosoboško podjetje Pomgrad, d.d., je eno izmed redkih gradbenih podjetij v Sloveniji, ki je pridobilo pomemben okoljski certifikat  ISO 14001:2015. V gradbeni dejavnosti je namreč takšen certidikat težko pridobiti, certifikat pa predstavlja pomemben vidik družbene odgovornosti podjetja v odnosu do okolja.
“Pridobitev okoljskega certifikata ISO 14001:2015, predstavlja za naše podjetje pomemben korak v odnosu do okolja pri našem vsakodnevnem delu na gradbenih projektih,” je ob prejetju certifikata povedal predsednik uprave Iztok Polanič. Pomgrad, d.d., je tako eno izmed redkih gradbenih podjetij v Sloveniji, ki je pridobilo tako pomemben certifikat, saj ga je v gradbeni dejavnosti težko pridobiti.

Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje. Cilj standarda je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje generacije. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Če želi organizacija pridobiti in obdržati certifikat, mora izpolnjevati vse zakonske zahteve s področja varovanja okolja ter sprejeti svojo okoljsko politiko in jo nato izvajati tako, kot je bilo zamišljeno in načrtovano. Standard zahteva, da mora biti v okoljski politiki izražena zavezanost k neprestanemu izboljševanju varstva okolja.