Ostalo

V Čentibi se čez teden dni začenjajo dela na cestni infrastrukturi

Med 12. in 16. aprilom se v naselju Čentiba začenjajo dela na cestni infrastrukturi. Gre torej za sanacijo napak, ki so se pojavile po prenovi ceste v lanskem letu in leta 2018. Napako je pri zadnji sanaciji cestišča naredil in tudi priznal izvajalec del, saj ta ni upošteval popisa del. Dela je izvajalo podjetje Pavčnik, ki v Lendavi dobiva veliko poslov, nadzor je vršilo podjetje APUS, za asfaltiranje pa je poskrbel podizvajalec Hasanagić Ibrahim s.p.
Med 12. in 16. aprilom bo zaradi odprave napak na cestni infrastrukturi v Čentibi začasna in tudi popolna zapora Glavne ulice v dolžini okrog enega kilometra. Govorimo o dobrem kilometru čentibskih cest, ki so kljub sanacijam v slabem stanju, za katere pa je odgovoren izvajalec del, ki je napake tudi priznal in jih bo saniral z zamudo. Že pred časom smo sicer ugotavljali, da je vse odseke cest v Čentibi saniralo isto podjetje, prav tako je isto podjetje vršilo nadzor, isto podjetje pa je tudi skrbelo za asfaltno podlago.

Na odseku A, ta je od hišne številke Glavna ulica 22 do 44, bo začasna delna zapora med 14. in 15. aprilom, med 15. in 16. aprilom pa začasna popolna zapora. Na odseku B, ta pelje od hišne številke Glavna ulica 44 do 105, bo začasna delna zapora med 12. in 13. aprilom, začasna popolna zapora pa 14. aprila. Vse zapore bodo med 7. in 19. uro. V času zapore odseka A bo urejen obvoz preko Notranje ulice in Madžardiak-a, v času zapore odseka B pa preko Doline – Tamáskút-a in Madžardiak-a.

Sanirati bo potrebno približno polovico cest čez naselje Čentiba

Že leta 2018 smo poročali o nesrečni lokalni cesti, ki se priključi na državno cesto, sanacija katere je bila zaključena tik pred minulimi lokalnimi volitvami in na kateri je, spomnimo, med deli bilo storjenih toliko napak, da jo bo potrebno urediti na novo. In nesrečna cesta od hišne številke Glavna ulica 44 do 105? Po naših informacijah je izvajalec del svojo napako, glede neupoštevanja popisa del priznal in zagotovil, da bo dvig jaškov izveden, prav tako pa bo izvedena še ena preplastitev. Občina Lendava s tem ne bo plačala dodatnega denarja, so nam zagotovili, prav tako pa bo izvajalec na lastne stroške saniral odsek ceste, ko je dela neustrezno izvedel leta 2018.

Cestna infrastruktura v Čentibi je že več let klicala po prenovi, še najbolj pa del na griču Madžardiak. Občina Lendava je naposled le utišala večletne prošnje krajanov Čentibe, ki so nujnost obnovitvenih del na cestni infrastrukturi že velikokrat poudarjali, cestna infrastruktura pa je že dlje časa bila jabolko spora na relaciji krajevna skupnost – Občina, zaradi cest pa je odstopil tudi bivši predsednik krajevne skupnosti, ter še nekaj članov.