Sveže

Turizem v Lendavi: Junij nekoliko boljši od julija, lanski turistični rezultati obeh mesecev boljši

Za vas smo preverili in zbrali podatke o prihodih ter nočitvah domačih ter tujih turistov na območju občine Lendava. Iz zbranih podatkov je moč videti, da je letošnji mesec junij bil, kar se turizma tiče, nekoliko boljši od julija. Primerjali pa smo tudi podatke junija in julija 2017, ki smo jih navedli v oklepajih. Ti kažejo, da ima letošnji turizem slabše rezultate kot lanski.
Meseca junija 2018 je območje naše občine obiskalo skupno 3.150 (3.292) turistov, od tega 1.920 (2.109) domačih in 1.230 (1.183) tujih. Omenjeni turisti so skupno ustvarili 11.804 (11.858) nočitev, od tega 6.826 (7.297) domači in 4.978 (4.561) tuji. Iz rezultatov v oklepaju, gre torej za rezultate istega obdobja lansko leto, je moč videti, da smo leta 2017 imeli v turizmu na območju naše občine nekoliko boljše rezultate kot v omenjenem obdobju letošnjega leta.

Že sicer pa smo v letošnjem juniju turistom lahko ponudili 824 (868) ležišč, od katerih je bilo 812 (765) stalnih.

Meseca julija 2018 je območje naše občine obiskalo skupno 2.735 (3.474) turistov, od tega 1.847 (2.296) domačih in 888 (1.178) tujih. Omenjeni turisti so skupno ustvarili 12.402 (13.434) nočitev, od tega 8.059 (9.148) domači in 4.343 (4.286) tuji. Tudi lanski julij je bil, po rezultatih sodeč, boljši od letošnjega. Podatkov za avgust še ni, jih pa bo prav tako zanimivo primerjati.

V letošnjem juliju smo turistom lahko ponudili skupno 816 (868) ležišč, od katerih je bilo 800 (765) stalnih.