Ostalo

Nekaj več kot leto dni po objavljenem razpisu, dvigalo ZD Lendava končno funkcionalno

Med 11. in 28. avgustom 2017 je bil na spletni strani občine in na portalu javnih naročil objavljen razpis za izgradnjo dvigala. Stopnice so bile namreč precej težko premagljiva ovira za določeno skupino ljudi, kar so z izgradnjo dvigala rešili.
Zdravstveni dom (ZD) Lendava se je že več let trudil rešiti dostop v stavbo gibalno oviranim pacientom ali staršem z otroškimi vozički. Mnenj, idej in izpeljav je bilo ogromno, a je kot najprimernejša in najboljša rešitev ostala zamisel o izgradnji dvigala. Občina Lendava je kot lastnica objekta objavila razpis za izgradnjo dvigala, za namen katerega je v proračunu takrat rezervirala 100 tisoč evrov in še dodatnih 25 tisočakov za prizidek.

Po vseh težavah povezanih z izgradnjo in pridobivanjem uporabnega dovoljenja je lendavski zdravstveni dom končno dobil dvigalo. Gradnja bi sicer po prvotnih načrtih naj bila končana letošnjega februarja, a so ga “vključili” šele prejšnji teden. Dvigalo obratuje med tednom, ob vikendih pa potrebe ni, saj je takrat organizirana dežurna zdravstvena služba v pritličju v prostorih nujne medicinske pomoči. Vidno zadovoljna ob obratovanju dvigala je bila tudi direktorica zdravstvenega doma, Olga Požgai Horvat.

Spomnimo se, da je ZD Lendava v preteklosti dostop v stavbo gibalno oviranim zagotavljal preko jeklene klančine, ki pa je bila ob slabem vremenu spolzka in nevarna ter za marsikoga predolga. Prizidek nujne medicinske pomoči, zgrajen leta 2012 ima ustrezno urejen prihod gibalno oviranim, a so težavo predstavljale stopnice v notranjosti stavbe. Z vozički med drugim tudi ni bilo možno priti v prostore otroške ambulante. Starši so otroka tako dvignili iz vozička in ga preprosto odnesli do zdravnika.

Zamude pri končanju del so povzročale predvsem vremenske razmere in zamude pri dobavi dvigala, na koncu pa je težave povzročalo še projektantsko podjetje “Projektivni biro Lazar,” saj naj bi ti neažurno vodili postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.