Ostalo

To so stroški sprejemno nastanitvenega centra v Lendavi

Skladno z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora je pomurski poslanec Jožef Horvat, v začetku meseca junija, ministrici za notranje zadeve, mag. Vesni Gyorkos Žnidar poslal pisno poslansko vprašanje, ki se nanaša na namestitveni center v Industrijski ulici v Lendavi. Odgovor ministrice sedaj tudi objavljamo.

Pomurski poslanec Jožef Horvat je spraševal sledeče:

“Kljub temu, da je danes zahodna balkanska migracijska pot zaprta, ostajajo številna nerešena vprašanja v zvezi s problematiko beguncev oziroma migrantov. Eno teh so tudi sprejemno nastanitveni centri, ki so bili postavljeni za sprejem migrantov. 

Gospa ministrica, sprašujem vas, kakšna je višina in struktura vseh mesečnih stroškov (električni in vodovodni priključek, čiščenje, najemnina za zemljišče…) sprejemno nastanitvenega centra v Lendavi in kdo je prejemnik teh sredstev? Zanima me tudi, s katerimi fizičnimi oziroma pravnimi osebami so sklenjene pogodbe in kakšna je njihova veljavnost?

Prosim tudi za podatek, do kdaj predvidevate, bo omenjeni sprejemno nastanitveni center postavljen na tej lokaciji?”

To so odgovori ministrice za notranje zadeve, mag. Vesne Gyorkos Žnidar:

“Najemno pogodbo za postavitev sprejemno namestitvenega centra je Ministrstvo za notranje zadeve sklenilo s podjetjem Avto Krka d.o.o., najemna pogodba za zemljišče v izmeri nekaj več kot 15.000 kvadratnih metrov pa je sklenjena za določen čas enega meseca in se avtomatično podaljša za enako obdobje, v kolikor je stranka ne odpove najmanj 15 dni pred iztekom dogovorjenega roka.

Stroški za delovanje so v mesecu februarju 2016, ko je center bil polno zaseden, znašali 58.631,91 EUR z DDV. V stroške je vključeno najem šotorov, poda in razsvetljave, stroški porabljene električne energije in vode, najem ogrevanja in nakup plina za ogrevanje, najem kemičnih WC-jev in sanitarnih enot, odvoz komunalnih odpadkov ter nakup dezinfekcijskih sredstev in potrošnega materiala.”

stroski0

“Stroški za delovanje v mesecu aprilu 2016, ko je bil center v delovanju, so znašali 50.387,43 EUR z DDV. V stroških je vključen najem šotorov z vključenim podom in razsvetljavo, zagotavljanje vode in in električne energije ter odvoz komunalnih odpadkov.”

stroski1

“Za primerjavo mesečnih stroškov so zajeti stroški za mesec februar 2016, ko je bil center zaseden in za mesec april 2016, ko je bil center v mirovanju. V stroške niso vključeni stroški za porabo goriva za ogrevanje centra, saj se je gorivo zagotavljalo s strani Zavoda za blagovne rezerve.”

Sprejemno nastanitveni center v Lendavi še vsaj do konca leta?

“Začasni nastanitveni center za migrante v Lendavi se bo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 28.6.2016, vzdrževal v pripravljenosti do 31.12.2016. Vlada namreč pozorno spremlja razmere v soseščini in ugotavlja, da nevarnosti za ponovno odprtje t.im. balkanske migracijske poti še zdaleč ni konec. Ob enem pa s tem izpolnjuje tudi mednarodne zaveze, da bo imela določeno številko kapacitet v pripravljenosti.”