Ostalo

To so rezultati spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode pri Treh izvirih in v Pincah

Mnogi se najbrž velikokrat sprašujete, ali je voda, ki teče pri Treh izvirih ustrezna, torej, ali jo lahko pijemo. Enako se najbrž sprašujete tudi za izvir vode v Pincah. Analizi vode iz omenjenih izvirov sta pokazali, da je voda ustrezna, brez posebnosti, torej primerna za uživanje. To je seveda dobra novica za vse ljubitelje izvirske vode.
Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja, zato je potreben stalen nadzor kakovosti pitne vode. Z namenom zagotavljanja nadzora nad kakovostjo pitne vode, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za Občino Lendava izvedel analizo vode pri “Treh izvirih” v Lendavi ter izvira vode v Pincah, ker ta vodna vira nista del javnega vodovoda.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor ter Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, sta 16. marca v zgodnjih popoldanskih urah prejela vzorca vode iz vsem dobro poznanih “Treh izvirov” ter iz izvira v Pincah, v naselju Pince. Zdravstvena ocena obeh vzorcev je, da sta glede na rezultate preizkušanj, vzorca ocenjena kot zdravstveno ustrezna. Vzorčenje je naročila Občina Lendava.

V obeh vodnih virih je pH vrednost vode med 7 in 7,1, temperatura vode pri “Treh izvirih” je 13,3, v Pincah pa 11,7 stopinj Celzija. Za pitno vodo je določena mejna pH vrednost med 6,5 in 9,5. Oba vzorca prav tako nista imela vonja. In kaj pravijo mikrobiološke analize vode? Število kolonij mikroorganizmov pri 22 in 37 stopinjah Celzija je manj ko 10 (mejna vrednost je manj kot 100) na mililiter vode. Koliformne bakterije, bakterije escherichia coli in Enterokoki niso bili najdeni.