Ostalo

Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017

Vlada RS je na minuli redni seji sprejela Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017. Nov program med drugim predvideva javni razpis za spodbujanje novoustanovljenih podjetij, ki ga bo izvajal Slovenski podjetniški sklad.

Nov program med drugim predvideva javni razpis za spodbujanje novoustanovljenih podjetij, ki ga bo izvajal Slovenski podjetniški sklad. Gre za javni razpis za izbor operacij, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (subvencije) operacij novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo. Želi se spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na tem območju. S podporo se bo izboljšalo poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Cilj te novosti je prispevati k novim delovnim mestom in zaposlovanju, preko zagona novoustanovljenih podjetij. V ta namen pa so predvidena tudi sredstva za mikrokredite in ugodne razvojne kredite.

Predvidena višina sredstev, namenjenih spodbujanju začetnih investicij podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest, znaša do 400.000 EUR za leto 2016 in do 400.000 EUR za leto 2017, pri čemer bo okvirna višina sofinanciranja za upravičenca znašala 20.000 EUR letno.

Prav tako se s spremembami programa na novo uvaja še en del programa Aktivacija mladih talentov – program za razvoj poslovnih idej  in njihov preizkus v praksi. S tem se želi spodbujati povezovanje mladih (bodočih kadrov) z gospodarstvom. Mladim bo omogočeno neposredno delo na konkretnem podjetniškem izzivu, s pomočjo katerega se bodo lahko predstavili podjetjem že v fazi formalnega izobraževanja. Z instrumentom se bo prav tako spodbujalo kreativne posameznike (talente) in skupine pri iskanju in soustvarjanju novih inovativnih in tehnološko naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj za povečanje števila podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnji fazi razvoja.

Spremembe programa za spodbujanje konkurenčnosti v Pomurju pa določajo tudi potrebo po zagotavljanju potrebnih pogojev za uspešno srednje in dolgoročno promocijo regije za privabljanje tujih in domačih investicij. To se vzpostavlja s projektom Vrata v Pomurje. S postavitvijo tega infrastrukturnega objekta se vzpostavlja gospodarsko vozlišče Pomurja, ki pa predstavlja pomemben razvojni moment za dvig konkurenčnosti pomurskega gospodarstva in prepoznavnosti regije. Kot gospodarsko vozlišče Pomurja bo informacijsko središče obiskovalcem ponujalo informacije v Pomurju, poslovnežem in potencialnim investitorjem pa bo s svojimi storitvami nudilo informacije o gospodarskih priložnostih v Pomurju in v Sloveniji. Cilj gospodarskega vozlišča je privabljanje investitorjev in odpiranje novih delovnih mest v regiji.