Ostalo

Slovenski in madžarski predsednik s kolesom po slovensko-madžarski meji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je predvčerajšnjim srečal z madžarskim predsednikom Jánosom Áderjem. Predsednika sta srečanje začela s pogovorom na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku/Felsöszölnök v Porabju in ga nadaljevala s skupnim kolesarjenjem po območju na obeh straneh meje, kjer živita slovenska in madžarska manjšina.

Kolesarska pot je potekala po trasi Andovci (Orfalu) – Dolenci – Hodoš (Őrihodos) –Szalafő, Pityerszer (Sola) – Őriszentpéter. Na odseku Andovci – Dolenci so se jima pridružili otroci dvojezičnih osnovnih šol iz Gornjega Senika in Prosenjakovcev. Med potjo sta si ogledala kmetijo Mali raj v Dolencih, spominski park v Őrségu in srečanje zaključila v vasi Sola/Szalafö, kjer sta se sestala s predstavniki obeh manjšin.

Srečanje predsednikov Slovenije in Madžarske sodi v okvir njunega dogovora, da se kot predsednika dveh sosednjih in prijateljskih držav redno srečujeta ter tako poglabljata medsebojno zaupanje in prijateljstvo dveh sosednjih držav.

Srečanje je bilo priložnost tudi za resen pogovor o aktualnih mednarodnih temah, vendar je bilo na prvem mestu druženje z ljudmi. Temeljno sporočilo srečanja je tako, da živimo običajno življenje in da je tudi v običajnih življenjih zelo pomembno, da si pomagamo, da se lahko zanesemo eden na drugega. Predsednik je poudaril, da se moramo razumeti tudi takrat, ko imamo različna stališča, z zavedanjem, da smo sosedje in da smo obsojeni drug na drugega, zato je razumno in pametno, da si poskušamo sosedsko življenje urediti v sožitju in čimbolj udobno za oba naroda. V pogovoru je predsednik Pahor pojasnil stališče Slovenije do migracij, ki je drugačno od ostrejšega madžarskega stališča.

Pahor je poudaril, da odločitev o kvotah za države nikjer nima večinske podpore med ljudmi v osemindvajseterici, vendar pa, “poznavajoč evropsko politko od znotraj kot nekdanji evropski poslanec, član Evropskega sveta, zdaj kot predsednik republike, lahko ponovim zelo iskreno in pomembno stališče: ali bomo s kvotami vsaj približno solidarno in znosno razdelili breme in uspeli s skupno migracijsko politiko premagati težave, s katerimi se soočamo, ali pa se bodo začele države zapirati, kar bo, to vam lahko zagotovim, v letu, ki prihaja, prineslo vračanje k nacionalnim politikam, zapiranje meja med evropskimi državami, tudi med sosednjimi, kar mislim, da je velikanski korak nazaj v vseh ozirih glede naše skupne evropske prihodnosti,” je ob koncu še dejal predsednik Pahor.