Ostalo

Še niste prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2017? FURS včeraj poslal zadnji sveženj

Finančna uprava RS je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. 5. 2018 poslala še zadnjih 568.983 informativnih izračunov dohodnine za leto 2017. Od 31. 3. 2018, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 959.789 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.528.772.
Zavezanci, ki boste v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, te natančno preglejte in preverite, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato te navedene podatke primerjajte s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki ste jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanci ugotovite, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morate zoper navedene podatke najpozneje do 2.7.2018 podati ugovor. V nasprotnem primeru storite davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 EUR. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storite še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjate, torej ocenite, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno v informativnem izračunu dohodnine, vam ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor (2.7.2018) samodejno postal odločba. 

Zavezanci, ki boste prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31.5.2018, boste lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 2.7.2018. Sicer pa je datum vračila preveč plačane dohodnine 30.7.2018, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 1.8.2018.

V kolikor zavezanec vloži ugovor,  ne nastane obveznosti doplačila oz. vračila, saj informativni izračun dohodnine  ne šteje za odločbo. Davčni organ bo v tovrstnih primerih izdal odločbo o odmeri dohodnine na osnovi vloženega ugovora.

V kolikor zavezanec vloži ugovor, ne nastane obveznosti doplačila oz. vračila, saj informativni izračun dohodnine ne šteje za odločbo. Davčni organ bo v tovrstnih primerih izdal odločbo o odmeri dohodnine na osnovi vloženega ugovora.

V drugem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 568.983 zavezancev, od tega 124.553
(21,9 %) z doplačili, 346.896 (61,0 %) z vračili, 97.534 (17,1 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 40.754.876 EUR doplačil in 190.855.854 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 327 EUR, povprečni znesek vračila pa 550 EUR.

Dohodki iz tujine?

V letno davčno osnovo za odmero dohodnine se vključujejo tudi dohodki, ki jih rezidenti Republike Slovenije prejmejo v tujini. Če so zavezanci dohodke, prejete v tujini, napovedali že med letom, so ti dohodki vključeni v informativni izračun dohodnine. Če pa zavezanci dohodkov, prejetih v tujini, niso napovedali že v letu 2017, so dolžni te dohodke napovedati najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Odbitek tujega davka se prizna pri izračunu ali poračunu dohodnine na letni ravni le, če zavezanec uveljavlja odbitek tujega davka v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine (ne glede na predhodno uveljavljanje tujega davka pri odmeri akontacije dohodnine) oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma letni napovedi za odmero dohodnine je treba priložiti ustrezna dokazila o obstoju davčne obveznosti v tujini; tj. znesek davka, plačanega v tujini, osnovo za plačilo davka ter dejstvo, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini mora zavezanec uveljavljati na zakonsko predpisan način, sicer izgubi pravico, t.j. najkasneje v roku za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine oziroma v roku za vložitev napovedi za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil izdan, to je do 31. julija 2018. Podrobnejše informacije glede dohodkov, doseženih iz zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS.

Tabelarični deli informativnih izračunov dohodnine bodo zavezancem od 31. maja dalje dostopni tudi elektronsko prek sistema eDavki, če so v omenjeni sistem registrirani. To pomeni, da ima v tem primeru zavezanec možnost vpogleda v svoj informativni izračun dohodnine prek svojega računalnika.

Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni odpremi njihovega informativnega izračuna z vpisom davčne številke na iTočki, ki je dostopna na uvodni spletni strani Finančne uprave RS,

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Tako kakor pri prvi tranši informativnih izračunov dohodnine, bi radi tudi na tem mestu opozorili, da v nekaterih primerih prihaja do manjših razlik (nekaj centov) med zneski dohodkov, ki so navedeni v informativnem izračunu dohodnine in zneski, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca dohodkov.
Do omenjenih razlik prihaja zaradi različnega zaokroževanja zneskov. Izplačevalci dohodkov so namreč Finančni upravi RS poročali na mesečnem nivoju, zavezancem pa so poročali na letnem nivoju.

Tako zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna dohodnine in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Zavezanci, ki imajo doplačilo dohodnine, bodo lahko plačilne naloge poravnali po novem tudi s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicer brez provizije. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam so dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji. Več informacij na spletni strani UJP.