Ostalo

Univerza v Mariboru in Občina Moravske Toplice podpisali sporazum o sodelovanju

Včeraj sta Univerza v Mariboru in Občina Moravske Toplice podpisali Sporazum o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja.
Pobuda za podpis Sporazuma o sodelovanju med obema institucijama je prišla s strani Občine Moravske Toplice na podlagi odličnega sodelovanja med Pomursko izobraževalno fundacijo, katere predsednik uprave je pom. akad. doc. dr. Mitja Slavinec, dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko, in Občino Moravske Toplice, ki jo zastopa župan Alojz Glavač.

Univerza v Mariboru in Občina Moravske Toplice želita s pozitivnim zgledom ustvariti inovativno okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju občine Moravske Toplice, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije.

Univerza v Mariboru bo kot znanstvenoraziskovalna institucija spodbujala prenos znanja za razvojne potrebe občine ter nudila strokovno pomoč pri pripravi strateških in inovativnih rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu in družbenemu razvoju Občine Moravske Toplice. Občina Moravske Toplice in Univerza v Mariboru bosta pripravili nabor projektov za skupno sodelovanje pri uresničevanju strategije trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Pri oblikovanju nabora projektov bosta obe strani izhajali iz sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških dokumentov, Regionalnega razvojnega programa Pomurje 2014-2020 ter evropske razvojne perspektive 2014–2020 oz. smernic, ki se že danes nakazujejo za evropsko razvojno perspektivo 2021-2027.