Ostalo

S projekti in sodelovanjem do uspešne promocije Pomurja

Slovenska turistična organizacija z namenom krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije razpisuje javne pozive za sofinanciranje aktivnosti promocije ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Na razpis se je minula leta uspešno prijavila tudi vodilna destinacija (VD) Pomurje (oz. vodilne turistične občine: Občina Moravske Toplice, Občina Lendava, Občina Radenci, Mestna občina Murska Sobota in druga destinacija Jeruzalem – Občina Ljutomer). V letu 2018 in 2019 je promocijski projekt za regijo uspešno prijavil in koordiniral TIC Moravske Toplice, minulo leto ZTR Lendava, letos je projekt pridobil Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
Projekt Pro-turist in DigiKul

Aprila 2018 se je na javni razpis, v imenu pomurskih občin, prijavil TIC Moravske Toplice. Projekt Pro-turist je omogočil pospešeno in celovito promocijo destinacije ter razvoj celotnega turističnega sektorja v Pomurju s pomočjo digitalnih pristopov in akcij, ki so danes temelj kakovostnega trženja ponudbe. Cilj projekta je bilo povezovanje turističnega sektorja z ustvarjalnim sektorjem v smislu promocije kulture in kulturne dediščine destinacije ter s tem prispevati k ohranjanju in spodbujanju promocije kulturne in jezikovne raznolikosti v destinaciji. Za potrebe promocije so bile kreirane nove foto in video vsebine, v ospredju je bila prenova digitalnih komunikacijskih orodij: destinacijska spletna stran visitpomurje.eu in družbena omrežja (FB, Instagram, Youtube). Aktivnosti digitalne promocije so se izvajale na domačem in tujih trgih  (Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Madžarska ter Velika Britanija).

Ob tem TIC Moravske Toplice izvaja (od marca 2020 do oktobra 2021) projekt DigiKul. “Eden izmed glavnih ciljev projekta je digitalno inoviranje pomurske kulturne dediščine. Projekt pokriva glavne in druge turistične destinacije v Pomurju in se osredotoča na obogateno resničnost (Agumented Reality). Z AR želimo približati in predstaviti kulturno dediščino Pomurja obiskovalcem v regiji in obiskovalcem spletne strani visitpomurje.eu ter navezujočih se strani.” Operacija vključuje enote nepremične materialne kulturne dediščine, ki so predmet digitaliziranja: Selo na Goričkem z Rotundo oz. cerkvijo SV. Nikolaja in ostanki srednjeveške utrjene naselbine; Zdravilišče Radenci z zdraviliškim parkom in Kapelo sv. Ane v Radencih; Novakova arhitekturna dediščina v Murski Soboti; Lendavski grad; Vas Jeruzalem v Krajinskem parku Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice. Vsaka digitalizirana enota bo imela tudi svojo zgodbo, ki jo zaobjema.

Promocija VD Pomurje 2020

Lani se je na razpis STO v imenu pomurskih občin prijavil ZTR Lendava. “V sklopu aktivnosti promocije je bila izvedena digitalna promocija Visit Pomurje, ki se je nanašala na oglaševanje pomurskih destinacij in interesnih točk preko objav in zgodb na socialnih omrežjih Facebook ter Instagram, prav tako pa so bile izvedene promocijske akcije z video oglasi na spletu. Ključne točke Pomurja so v sklopu študijskega obiska oktobra obiskali predstavniki turističnih agencij in novinarji iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije, ki so v svojih objavah predstavili Pomurje in bogato ponudbo, od turističnih atrakcij, kulturne dediščine, termalnih zdravilišč, vinotočev, ponudnikov domače obrti in gastronomije.”

Ena od projektnih aktivnosti je bila tudi kampanja z vplivneži s področja kulinarike, narave in glasbe (regijo so obiskali: Dejan Krajnc, Manca Špik, Urška Fartelj, Ana Vurcer, Mojca Mitev, Nives Orešnik, Klemen Hren).

Z omenjenimi aktivnostmi, ki so bile usmerjene zlasti v digitalno promocijo, se je tako povečalo število obiskovalcev spletne strani in število sledilcev na socialnih omrežjih Visit Pomurje: na FB z začetnega stanja 2.335 sledilcev na 8.254 sledilcev; na IG pa z začetnega stanja 280 na 875 sledilcev. Z aktivnostmi obiska novinarjev ter vplivnežev, ki sta bila nekoliko prilagojena zaradi epidemije v jesensko-zimskem času, pa se je povečala prepoznavnost Pomurja kot turistične destinacije tako na domačem kot tujih trgih.

Projekte v določenem deležu (od 70 do 90%) sofinancira Slovenska turistična organizacija, lastni delež pa prispevajo občine pomurskih vodilnih destinacij (Občina Lendava, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota ter Občina Ljutomer). Lani se je izvedbi projekta z deležem sofinanciranja prvič pridružilo še 11 pomurskih občin: Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Velika Polana, Beltinci, Razkrižje, Veržej, Apače, Šalovci, Kuzma.

Promocija VD Pomurje v letu 2021

Cilj projekta, ki ga v letošnjem letu koordinira Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota,  je promocija turistične ponudbe regije na domačem trgu in dveh tujih trgih (Avstrija, Nemčija), povečanje obiska spletne strani in povečanje števila sledilcev družbenih omrežij destinacije. V načrt promocije, ki se bo pričela izvajati sredi meseca maja, je vključeno oglaševanje na spletu in družbenih omrežjih (IG, FB), obisk vplivnežev, sodelovanje z novinarji oz. objava v medijih (spletnih in tiskanih), nadgradnja spletne strani visitpomurje.eu ter oblikovanje in tisk novega kataloga destinacije.

V  okviru načrtovanih aktivnosti bo tudi letos promovirana trajno naravnana turistična ponudba, kot je bogastvo raznolikih voda in neokrnjene narave, skritih kotičkov, promocija biosfernega rezervata, promocija produktov v navezavi z ohranjanjem biodiverzitete ter promocija kulturnih vsebin in ne nazadnje promocija lokalnih ponudnikov. V ospredju promocijskih aktivnosti bo kulinarika in turizem na podeželju. Da bi dodatno okrepili sodelovanje v promocijskih aktivnostih tudi letos k sodelovanju in sofinanciranju povabljene vse občine v Pomurju.