Ostalo

S pomladanskimi temperaturami se pričnejo aktivnosti smrekovih podlubnikov

Prihaja pomlad in z njo višje temperature. Z višjimi temperaturami se prično življenjske aktivnosti smrekovih podlubnikov, to je rojenje, zaleganje novih generacij in prehranjevanje na gostiteljskih drevesih. S svojimi aktivnostmi in načinom življenja sta osmerozobi (Ips typhographus) in šesterozobi (Pityogenes chalcographus) smrekov lubadar žuželki, ki v slovenskih gozdovih povzročata največ škode.
V letu 2022 je Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) – Gozdarska inšpekcija, ki je pristojni organ za nadzor nad podlubniki v urbanem okolju, zabeležila izjemno povečanje napada podlubnikov na smreke v urbanem okolju. Nadaljevanje in širjenje napadov podlubnikov v urbanem okolju pričakujemo tudi v letu 2023. Meseci, v katerih podlubniki najbolj ogrožajo smreko, so od aprila pa do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12º C.

Znaki napada podlubnikov na drevesa smreke so: osutost krošnje, na lubju debel so vidne vhodne odprtine podlubnika, na deblu je vidno pocejanje smole, na lubju koreničnika je vidna črvina, v končni fazi lubje z debla odpade.

Pri ukrepih Gozdarske inšpekcije v povezavi s podlubniki v urbanem okolju gre za izvedbo nujnih ukrepov v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlašati, saj je ogroženo premoženje večje vrednosti. Nepravočasen sanitarni posek ima za posledico širjenje podlubnikov, kar povzroči namnožitev podlubnikov in lahko privede celo do gradacije. Že nekaj odraslih hroščev osmerozobega smrekovega lubadarja ali šesterozobega smrekovega lubadarja dodobra oslabi drevo in povzroči odmrtje smreke. Odrasli hrošči smrekovih podlubnikov so ob ugodnih vremenskih razmerah sposobni preleteti tudi nekaj kilometrske razdalje, tako so podlubniki, ki izletajo z lubadark v urbanem okolju, sposobni zavrtati v zdrava drevesa iglavcev ter povzročati škodo večjega obsega tudi v gozdu. Podlubniki s svojim načinom življenja povzročijo odmrtje drevesa, ki se posledično posuši, postane lomljivo, krhko in statično nestabilno, ki neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje, še posebej ko na odmrto drevo in njegove dele delujejo zunanje sile, kot so veter, sneg in žled.

Gozdarska inšpekcija poziva lastnike dreves smreke v urbanem okolju, da redno opazujejo svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov. Pri izvajanju sanitarne sečnje je potrebna izjemna pazljivost, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja zdravja in življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja ljudi. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je potrebno zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem.