Sveže

Občina Črenšovci bo tudi letos stimulirala študente

Občina Črenšovci je objavila razpis za dodelitev stimulacije študentom, ki prihajajo iz občine Črenšovci. Do stimulacije so upravičeni redni in izredni študenti in so se v študijskem letu 2021/22 vpisali v višji letnik višješolskega strokovnega, visokošolskega strokovnega programa 1. bolonjske stopnje (VS), visokošolskega univerzitetnega programa 1. bolonjske stopnje (UN), magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje ali enovitega magistrskega študijskega programa.
Občina Črenšovci se je tudi letošnje leto odločila stimulirati svoje občane študente s finančnimi sredstvi. Občina Črenšovci bo tako na posameznega upravičenca razdelila stimulacijo v višini od 127 do 162 evrov. Višina (neto) stimulacije za vpis v višji letnik znaša za višješolski strokovni program 127 evrov, za visokošolski strokovni program 1. bolonjska stopnja (VS) in visokošolski univerzitetni program 1. bolonjska stopnja (UN) 144 evrov ter za magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski program: 162 evrov.

Občina pa bo med drugim stimulirala tudi diplomo, magisterij in doktorat. Do stimulacije so upravičeni študenti, ki so v preteklem koledarskem letu (2022) diplomirali, magistrirali in doktorirali. Študenti bodo tudi tukaj primorani preložiti ustrezna dokazila, v primeru kandidiranja za povečano stimulacijo pa bodo primorani predložiti diplomsko nalogo.

Stimulacija ob diplomi, magisteriju ali doktoratu bo sicer bistveno višja. Osnova za izplačilo bo znesek stimulacije ob vpisu v višji letnik, a bo ta za magisterij pomnožena z osem in za doktorski naziv pomnožena z dvajset za vrednost najvišje stopnje študija. Če bo študent v diplomski, magistrski ali doktorski nalogi obravnaval tematiko, vezano na področje občine, se lahko višina stimulacije še poviša, tudi za 50%, a se pri tem en izvod izroči v občinski arhiv.