Ostalo

RRA Mura: Kriminalisti ovadili Krapca?

Murskosoboški kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo ene od gospodarskih družb z območja Policijske uprave Murska Sobota za štiri kazniva dejanja preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1, saj je v letih 2010 do 2015 nenamensko uporabila  sredstva in s tem oškodovala javna sredstva v višini najmanj 1.019.132 EUR.

Kot je bilo moč neuradno izvedeti, naj bi murskosoboški kriminalisti podali kazensko ovadbo zoper donedavnega direktorja agencije RRA Mura, Danila Krapca. Regionalna razvojna agencija Mura, vodilna razvojna institucija v Pomurju za izvajanje razvojno pospeševalnih nalog in projektov, je sicer v stečaju.

“Kriminalisti so zoper odgovorno osebo gospodarske družbe podali tudi kazensko ovadbo za  kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, saj je v letih 2011 do 2014 v letnih poročilih članom nadzornega sveta prikazovala nerealno finančno stanje družbe, na osnovi česar so člani nadzornega sveta osumljenemu odobrili v omenjenih letih za 20.127 EUR nagrade oz. plačila za uspešnost poslovanja iz naslova spremenljivih prejemkov,” so sporočili iz PU Murska Sobota.